Harran Üniversitesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Web sitesi

 

e-posta

harrandermatoloji@gmail.com

Adres Bilgileri

Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Tıp Fakültesi Dekanlığı, Yenişehir Yerleşkesi, 63300, Şanlıurfa

Anabilim Dal ı Başkanı/Klinik Sorumlusu

Yrd. Doç. Dr Enver Turan

Ö ğretim Üyesi Kadrosu

Yrd. Doç. Dr Enver Turan

Yrd. Doç. Dr Hacer Altın Sürücü

Başasistan kadrosu

 

Uzman Kadrosu

 

 

Araştırma görevlisi/Asistan kadrosu

Dr. Osman Tanrıkulu

Dr. Naime Eroğlu

 

 

 

Şu ana kadar uzmanlık alan hekim sayısı

 

Tarihçe

 

 

Vizyon-Misyon

Öncelikli hedefimiz; deri ve zührevi hastalıklar alanında kaliteli hizmet vermek, tıp öğrencilerine güncel standartlarda dermatoloji eğitimi sunmak ve yeterli akademik donanıma sahip, etkine ve donanımlı uzman dermatologlar ve akademisyenler yetiştirmektir.

Hizmetler

 

Poliklinik

2 genel poliklinik bir de haftanın belli günleri kutanöz layşmanyazis özel polikliniğinde günde ortalama 120 hastaya hizmet sunulmaktadır.

Servis

4 özel oda dahil olmak üzere 20 yataklı servisimizde doluluk oranı % 100’e yakındır.

Özel/YanDal poliklinikleri

Kutanöz Layşmanyazis

Klinikte mevcut cihazlar

Fototerapi kabini ve cihazları (sistemik PUVA, Klasik UVB, Dar band UVB), lokal PUVA, Derm-Lite Dermoscopi, Elektrokoter, Radyofrekans cihazı, Kriyoterapi cihazı, Wood lambası, mantar bakısı ve yayma preparatların değerlendirildiği mikroskop, iyontoforez, thermoterapi cihazı ve ayrıca deri prick ve yama testleri için gerekli ekipmanlar mevcuttur.