Oral Mukoza Hastalıkları

Yürütme Kurulu

Adı Soyadı Görevi
Dr. Savaş Yaylı Başkan
Dr. M. Kamil Mülayim Sekreter
Dr. Can Ceylan Üye
Dr. Murat Durdu Üye
Dr. Soner Uzun Üye
Dr. Asude Kara Polat Yedek Üye
Dr. Tuğba Falay Gür Yedek Üye
Dr. Gülsüm Gençoğlan Yedek Üye