2015

Türk Dermatoloji Derneği Uzun Süreli Yurt Dışı Bilimsel Araştırma Bursu alanlar

     1. Ayşe Serap KARADAĞ – İstanbul Medeniyet Üniversitesi ( Rowen University Cooper Medical School, New Jersey, Amerika)

     2. Derya UÇMAK – Dicle Üniversitesi ( University of California, San Francisco, Amerika )

     3. Sıla ŞEREMET – İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ( University of Kansas School of Medicine, Amerika)

     4. Yıldıray YENİAY – GATA (University of California, San Francisco, Amerika )

     5. Işın Sinem Bağcı - Ankara 29 Mayıs Devlet Hastanesi (Ludwig Maximilians Üniversitesi , Münih, Almanya )

Türk Dermatoloji Derneği Prof. Dr. Türkan Saylan Bursu alanlar

     1. Aslı AKSU ÇERMAN - Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Tübingen Üniversitesi, Almanya )

     2. Seçil SARAL - Ankara Üniversitesi ( Ludwig Maximilian Üniversitesi, Almanya )

     3. Duygu Gülseren - Ankara Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi ( Avusturya Graz Üniversitesi )

Türk Dermatoloji Derneği Bilimsel Araştırma Projesi Destek Bursu alanlar

     1. Tuğba Kevser UZUNÇAKMAK ( İstanbul Medeniyet Üniversitesi )
         Proje Konusu: Prurituslu ve psoriasisli hastalarda tükrük kortizolü düzeyinin yakınma şiddeti stres-anksiyete ile ilişkisi

     2. Gülsüm Gençoğlan ( Celal Bayar Üniversitesi )
         Proje Konusu: Malign melanom hücre dizilerinde BRAF inhibitörü direncinin HİF 1 ekspresyonu ile ilişkisinin araştırılması

     3. Hilal Kaya Erdoğan ( Eskişehir Osmangazi Üniversitesi )
         Proje Konusu: Rozasede total oksidan seviye, total antioksidan seviye ve AOPP düzeyleri

     4. Işıl Bulur (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
         Proje Konusu: Akne Vulgaris hastalığında IL-17 ve ROR-ƴ-t Gen Poliformizminin Araştırılması

Türk Dermatoloji Derneği Yurt Dışı Kongre Katılım Desteği Bursu alanlar

     1. Serkan YAZICI– Uludağ Üniversitesi ( 23. Dünya Dermatoloji Kongresi, Vancouver, Kanada )

     2. Deniz SEÇKİN – Başkent Üniversitesi ( 23. Dünya Dermatoloji Kongresi, Vancouver, Kanada )

     3. Sedef ŞAHİN – Maslak Acıbadem Hastanesi ( 23. Dünya Dermatoloji Kongresi, Vancouver, Kanada )

     4. Deniz DEMİRSEREN – Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ( 23. Dünya Dermatoloji Kongresi, Vancouver, Kanada )

     5. Ekin ŞAVK – Adnan Menderes Üniversitesi (23. Dünya Dermatoloji Kongresi, Vancouver, Kanada )

     6. Erkan ALPSOY – Akdeniz Üniversitesi ( 23. Dünya Dermatoloji Kongresi, Vancouver, Kanada )

     7. Soner UZUN – Akdeniz Üniversitesi ( 23. Dünya Dermatoloji Kongresi, Vancouver, Kanada )

     8. Sevil ALAN – Akdeniz Üniversitesi (5th International Conference on Clinical&Experimental Dermatology , New Orleans , Amerika )

     9. Nilsel İLTER – Gazi Üniversitesi ( 23. Dünya Dermatoloji Kongresi, Vancouver, Kanada )

     10. Can BAYKAL- İstanbul Üniversitesi ( 23. Dünya Dermatoloji Kongresi, Vancouver, Kanada )

     11. Fatma Şule AFŞAR- İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ( 23. Dünya Dermatoloji Kongresi, Vancouver, Kanada )

     12. Soner UZUN- Akdeniz Üniversitesi ( 4th Munich International Summer Academy of Practical Dermatology , Almanya )

     13. Seçil SARAL- Ankara Üniversitesi ( 4. Dünya Dermoskopi Kongresi, Viyana )

     14. Birgül ÖZKESİCİ – Akdeniz Üniversitesi ( 24. EADV Kongresi )

     15. Zahide ERİŞ EKEN – İstanbul Bilim Üniversitesi (5th ınternatıonal conference on clinıcal&experımental dermatology , Amerika )

     16. Seher Bostancı- Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi (36. annual Meeting of the ISDS 1-4 Ekim 2015, Seul, Güney Kore )

     17. Erkan ALPSOY – Akdeniz Üniversitesi (24. EADV Kongresi 7-11 Ekim 2016 Kopenhag )

     18. Emek Kocatürk Göncü- Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi (24. EADV Kongresi 7-11 Ekim 2016 Kopenhag )

     19. Fatma Şule Afşar - İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi (24. EADV Kongresi 7-11 Ekim 2016 Kopenhag )

     20. Gülfem Ateş Gürbüz – Sincan Devlet Hastanesi ( 20. World Congress on Advances in Oncology Int Symposium on Molecular Medicine , 8-10 Ekim 2015 Atina Yunanistan )

Uzmanlık Öğrencileri Yurt Dışı Kongre Katılım Destek Bursu alanlar

     1. Ufuk KAVUZLU - Mersin Üniversitesi (5th International Conference on Clinical&Experimental Dermatology , New Orleans , Amerika )

     2. Mehdi ISKANDARLİ - Ege Üniversitesi ( 23. Dünya Dermatoloji Kongresi, Vancouver, Kanada )

     3. Hilayda KARAKÖK GÜNGÖR – Ankara Üniversitesi ( 23. Dünya Dermatoloji Kongresi, Vancouver, Kanada )

Uzmanlık Öğrencileri Yurt Dışı Eğitim Bursu alanlar

     1. Ezgi AKTAŞ - Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Tübingen Üniversitesi, Almanya )

Uzmanlık Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Bursu alanlar

     1. Bachar Memet - Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
         Proje Konusu: Kronik Ürtikerli hastalarda Subs P seviyelerinin depresyonlu hastalarla karşılaştırılması ve tedavi sonrası değişiminin izlenmesi