İstanbul Tıp Fakültesi Dematoloji Anabilim Dalı

Anabilim Dalı/Klinik Adı

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Web sitesi

www.itf.istanbul.edu.tr/dermatoloji

Telefon/fax

2124142000/2126353107

e-posta

 

Adres Bilgileri

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı/Klinik Sorumlusu

Prof.Dr.Can Baykal

Öğretim Üyesi Kadrosu

Prof. Dr. Güzin Özarmağan
Prof. Dr. Rıfkiye Küçükoğlu
Prof. Dr. Can Baykal
Prof. Dr. Afet Akdağ Köse
Prof. Dr. Esen Özkaya

Başasistan kadrosu

Uz.Dr. Kurtuluş Didem YAZGANOĞLU

Uzman Kadrosu

Uz.Dr. Algün POLAT EKİNCİ

Araştırma görevlisi/Asistan kadrosu

 

As.Dr. Tuğba ÖZKÖK AKBULUT
As.Dr. Esma ERBUDAK
As.Dr. Sezen YAZICI
As.Dr. Pınar KAVLAK BOZKURT
As.Dr. Tuğba ERTAN ATICI
As.Dr. Lale MEHDİ
As.Dr. Hüseyin Murat BULUT
As.Dr. Süleyman İzzet KARAHAN
As.Dr. Akif Mammadov
As.Dr. Gözde Akbaba

Şu ana kadar uzmanlık alan hekim sayısı

Kliniğimizden 128 hekim  Deri ve Zührevi Hastalıkları uzmanı olmuştur.

Tarihçe

1910 yılında Mimar Kemalettin Bey tarafından Berlin'deki Neu-Köln-Rickersdorf Hastanesi modeline göre Gureba Hastanesine ek bölüm olarak planlanan bina yapımından bir süre sonra 1925'te kısa dönem Kuduz Müessesesine tahsis edilmiştir. 1933 yılında Atatürk'ün direktifi ile İstanbul Darül-Fünun'un yerine İstanbul Üniversitesi kurulmuştur. Bu modernleştirmede Vakıf Gureba Hastanesi dermatoloji uzmanı Hulusi Behçet (1890-1948) İstanbul Tıp Fakültesi Deri ve Frengi kürsüsü yöneticiliğine "Prof." ünvanı ile getirilmiştir. 1939 yılında Ordinaryus profesörlüğe yükselmiştir. Hulusi Behçet'in 1948 yılında vefatından sonra klinik yöneticiliğine 1949-61 yılları arasında Ord. Prof. Dr. Cevat Kerim İncedayı getirilmiştir. 1953 yılında Vakıf Gureba'da dar alanda faaliyet gösteren dermatoloji kliniği bugün bulunduğu binaya taşınmıştır. Bu tarihten itibaren İstanbul Tıp Fakültesi Dermatoloji Kliniği'nde Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapan öğretim üyeleri Prof. Dr. Osman Yemni, Prof. Dr. Nevzat Öke, Prof. Dr. Oğuz Lav, Prof. Dr. Türkan Saylan, Prof. Dr. Ahmet Murat, Prof. Dr. Dilek Kocabalkan Selçuki, Prof. Dr. Gülsevim Azizlerli, Prof. Dr. Güzin Özarmağan, Prof. Dr. Rıfkiye Küçükoğlu olup, 29.11.2010 tarihinden beri Prof. Dr. Can Baykal Anabilim Dalı başkanlığında bulunmaktadır.

Vizyon-Misyon

MİSYON
İstanbul Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı misyonu üç başlık altında özetlenebilir.

Eğitim: Deri ve Zührevi Hastalıklar alanında tıp fakültesi öğrencilerine ve tıpta uzmanlık öğrencilerine iyi bir eğitim verilmesi.
Akademik: Bilimsel düzeyi yüksek kalitede araştırmalar yapılması ve yayınlanması.

Hizmet: Hastalara kaliteli ve iyi hizmet verilmesi.

VİZYON
İstanbul Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı vizyonu; Deri ve Zührevi Hastalıklar alanında eğitim, akademik çalışmalar ve hasta hizmetleri açısından örnek bir üniversite kliniği modeli oluşturabilmektir.

 

Hizmetler

 

                                            Poliklinik

Dermatoloji polikliniğinde her gün ortalama 140-160 hasta muayene edilmektedir.

                                           Servis

Dermatoloji kliniği servisinde özel odalarla birlikte toplam 19 yatak bulunmaktadır.

Özel/YanDal poliklinikleri

Allerjik hastalıklar (hafta içi her gün),
Cinsel yolla bulaşan hastalıklar (her gün),
Büllü hastalıklar (çarşamba),
Behçet Hastalığı (çarşamba),  
Psöriyazis (çarşamba),  
Nevüs ve mikozis fungoides (çarşamba),
Kozmetoloji (cuma)

Klinikte mevcut cihazlar

Fototerapi:
1.Fotokemoterapi (PUVA)
2.Klasik UVB
3.Dar Band UVB
4.Tarak UVA
5.Banyo PUVA

Küçük Müdahaleler: Elektrokoter; Kriyoterapi; Deri biyopsisi (punch biyopsi)

Dijital Dermatoskopi (MolemaxII) ve el dermoskopisi

Alerji Laboratuvarımızda Yapılan Testler:
1. Delme (Prick) ve çizme (scratch) testleri
2. Yama testi (patch test)
3. Atopi yama testi
4. Fotoyama testi
5. Fiziksel ürtiker testleri

Immunoloji Laboratuvarımızda Yapılan Testler:
1. Direkt immunfloresan inceleme
2. İndirekt immunfloresan inceleme
3. Desmoglein-1 ve -3

Dermatoloji Merkez Laboratuvarında Yapılan Diğer Testler:
- Direk mantar bakılması (% 20'lik KOH ile),
- Vaginal sürüntüden direkt candida aranması,
- Spiroket (karanlık saha) aranması,
- Sarcoptes scabies, pediculus hum. capitis, peduculus hum. corporis, pht. pubis aranması
- Leishmania tropica (şark çıbanı) (materyal giemsa ile boyanarak mikroskopta),
- Corynbacterium minutissimum (materyal metilen mavisi ile boyanarak mikroskopta);
- Demodex folliculorum
- Mycobacterium lepra,
- Bacillus anthracis (şarbon),
- H. ducrei araştırmaları,
- Alınan örnekleri giemsa ve metilen mavisi ile boyama,
- Alopesi olan hastalar için DNCB (Dinitroclorobenzen) hazırlanması.

Kozmetoloji Polikliniğinde Yapılan Uygulamalar:
1. Hiperhidroz tedavisi ve kozmetik amaçlı botulinum toksin uygulaması
2. Kimyasal peeling
3. Kozmetik amaçlı dolgu uygulaması
4. ND:YAG  ve KTP LASER (Gemini®) ile vasküler ve pigmentasyon hastalıklarının tedavisi