Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı

Anabilim Dalı/Klinik Adı

Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar AD

Web sitesi

http://adiyaman.edu.tr/

http://tipfakultesi.adiyaman.edu.tr/

Telefon/fax

Üniv. 0 416 2233800 – 06

Tıp Fak. Tlf. 0 416 223 16 90 / Fax 0 416 223 16 93

e-posta

bidb@adiyaman.edu.tr

Adres Bilgileri

Üniv.: Adıyaman Üniversitesi, Altınşehir Mh. 3005 Sokak No:13 02040   ADIYAMAN

Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı:

Siteler Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No : 411 ADIYAMAN

Anabilim Dalı Başkanı/Klinik Sorumlusu

Yrd.Doç.Dr. Serdar Cenk Güvenç

Öğretim Üyesi Kadrosu

Yrd.Doç.Dr. Serdar Cenk Güvenç

Başasistan kadrosu

Yoktur

Uzman Kadrosu

Yoktur

Araştırma görevlisi/Asistan kadrosu

Asistan Dr. Esma Kılınç

Şu ana kadar uzmanlık alan hekim sayısı

Yoktur

Tarihçe

Üniversitemiz, İnönü Üniversitesi’ne bağlı olarak 1983 tarihinde kurulan Adıyaman Meslek Yüksekokulu, 12.05.1996 tarihinde kurulan Sağlık Yüksekokulu ve 12.05.1998 tarihinde kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi ile Gaziantep Üniversitesi’ne bağlı olarak 27.06.1987 tarihinde kurulan Eğitim Fakültesi, 1988 yılında kurulmuş olan Gölbaşı Meslek Yüksekokulu, 15.12.1997 tarihinde kurulmuş olan Besni Meslek Yüksekokulu, 2003 yılında kurulan Adıyaman Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültesi ile Harran Üniversitesi’ne bağlı olarak 16.10.1997 kurulan Kahta Meslek Yüksekokulu olmak üzere üç farklı Üniversitenin oluşturduğu akademik birimlerin (3 fakülte, 1 Yüksekokul ve 4 Meslek Yüksekokulu) 1 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı kanunla, 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kanunla Adıyaman Üniversitesine bağlanmışlardır. Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adıyaman Üniversitesi Senatosu’nun 21/09/2006 tarih ve 01-02 sayılı kararı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 06/12/2006 tarih ve 6881 sayılı kararı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 31/05/2007 tarih ve 13184 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulunun 09/07/2007 tarihli kararı ile Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi kurulmuştur.

Vizyon-Misyon

Uluslararası düzeyde bilim üreten, dünya standartlarında mesleki bilgi, beceri ve donanım sahibi olan, yenilikçi, rekabet edici hekim ve uzman yetiştirerek, üst düzeyde tıp bilgisi eğitimi veren, iyi klinik uygulamalar içerisinde kontrollü çalışan, etik değerlere sahip, hasta haklarını ve insani değerleri göz önünde bulunduran, toplumun değer yargılarına saygılı, dünya ve toplum sorunlarına duyarlı bir Tıp Fakültesi olmaktır.

Hizmetler

 

Poliklinik

2 Poliklinik 

Servis

10 yataklı

Özel/Yan Dal poliklinikleri

Yoktur

Klinikte mevcut cihazlar

Wood Lambası, manuel dermatoskop, loop lambası ve koter cihazı