Mesleki Hastalıklar

Yürütme Kurulu

Adı Soyadı Görevi
Dr. Meltem Önder Başkan
Dr. Evren Demirsoy Sekreter
Dr. Nilgün Solak Üye
Dr. Mehmet Melikoğlu Üye
Dr. Zeynep Topkarcı Üye
Dr. Eylem Şahin Doğulu Yedek Üye
Dr. Semih Güderı Yedek Üye
Dr. Şafak Metekoğlu Yedek Üye