Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı/Rize

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı/Rize

 

 

Telefon/fax

0 464 213 04 91 (16 48- 1649)

e-posta

yunussaral@hotmail.com

nur.dilek@hotmail.com

Adres Bilgileri

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı

İslampaşa Mahallesi/Rize

Anabilim Dalı Başkanı/Klinik Sorumlusu

Prof. Dr. Yunus SARAL

Öğretim Üyesi Kadrosu

Prof. Dr. Yunus SARAL

Doç.Dr. Nursel DİLEK

 

Araştırma görevlisi/Asistan kadrosu

Dr. Büşra ACAR

Dr. Mahmure ŞEHİRLİ

Şu ana kadar uzmanlık alan hekim sayısı

2

Tarihçe

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı 2008 yılında Prof. Dr. Yunus SARAL tarafından kuruldu.

Altı yataklı hasta servisimizde küçük cerrahi işlemlerin ve deri testlerinin yapıldığı (patch ve prick testleri) yapıldığı 1 adet müdahale odası bulunmaktadır.

Poliklinik hizmeti 2 adet hasta muayene odalarının yanı sıra 1 adet müdahale odası (kriyoterapi, elektrokoter gibi işlemlerin yapıldığı), 1 adet dermoskopi odası (manuel ve bilgisayarlı dermoskopinin yer aldığı), 1 adet PUVA kabininin bulunduğu oda ve 1 adet lokal ultraviyole tedavi ünitelerinin bulunduğu odalarla verilmektedir.

Vizyon-Misyon

 

Deri ve Zührevi Hastalıklar alanında lisans ve tıpta uzmanlık düzeyinde kaliteli eğitim vermek, bilimsel araştırmalarla ilgili literatüre katkıda bulunmak, alanında ülkemizde ve dünyada önde gelen bir eğitim kurumu olmak

Hizmetler

 

Poliklinik

2 genel

Servis

6 yataklı servis

Klinikte mevcut cihazlar

Fototerapi: PUVA, darbant UVB, lokal PUVA, lokal darbant UVB

 

Dermatocerrahi: Biyopsi, tırnak çekimi, nevüs eksizyonu, elektrokoter, deri lezyonlarının küretajı, abse drenajı, intralezyonel enjeksiyon ve kriyoterapi

 

Mantar Laboratuarı: Mantar arama ve Wood ışığı muayenesi

 

Kontakt Dermatit Ünitesi: Deri yama testi

 

Dermoskopi: Bilgisayarlı ve dijital dermaskop ile nevüs ve diğer pigmente deri lezyonlarının incelenmesi