2016

2016

Türk Dermatoloji Derneği Uzun Süreli Yurt Dışı Bilimsel Araştırma Bursu alanlar

1. Rahime İnci - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Teksas Üniversitesi, Amerika, 1 Kasım 2016 – 31 Ekim 2017 )

2. Zeynep Meltem Akkurt – Dicle Üniversitesi (Wake Forest Üniversitesi, Amerika , 11 Temmuz 2016- 10 Temmuz 2017 )

3. Zennure Takcı - Gaziosmanpaşa Üniversitesi ( Northwestern Üniversitesi, Amerika , Eylül 2016- Eylül 2017 )

Türk Dermatoloji Derneği Prof. Dr. Türkan Saylan Bursu alanlar

1. Gökçe Işıl Kurmuş - Iğdır Devlet Hastanesi (John Hopkins Medicine Baltimore ABD )

2. Duygu Gülseren – Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi ( Virginia Üniversitesi, Amerika )

Türk Dermatoloji Derneği Bilimsel Araştırma Projesi Destek Bursu alanlar

1. Uzm. Dr. Ayşe Öktem- Ankara Numune Hastanesi

Proje Konusu: Periferal kan miyeloid kökenli baskılayıcı hücre sayı ve fonksiyonlarının, immün-baskılayıcı tedavi protokollerine verilen klinik yanıt farklılıkları üzerine olan etkilerinin pemfigus vulgaris ve büllöz pemfigoid hasta grubunda araştırılması

2. Prof. Dr. Ayşen Karaduman- Hacettepe Üniversitesi

Proje Konusu: ‘Lokalize sklerodermalı hastalarda serum vitamin D düzeyi ve vitamin D reseptör polimorfizminin araştırılması’

Türk Dermatoloji Derneği Yurt Dışı Kongre Katılım Desteği Bursu alanlar

1. Soner UZUN – Akdeniz Üniversitesi ( 2-4 Şubat 2016, Tunus )

2. Emek Kocatürk Göncü- Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2017 Ürtiker Tedavi Klavuzu toplantısı, 1 Aralık 2016, Berlin, Almanya)

3. Erkan ALPSOY – Akdeniz Üniversitesi (13. EADV Bahar Simpozyumu, 26 - 28 Mayıs 2016 Atina,Yunanistan )

4. Burak Tekin – Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi (European Congress of Pediatric Dermatology, 26 - 28 Mayıs 2016, Paris, Fransa )

5. Mehmet Melikoğlu – Atatürk Üniversitesi (13. EADV Bahar Simpozyumu, 26 - 28 Mayıs 2016 Atina,Yunanistan )

6. Deniz Seçkin – Başkent Üniversitesi (74. Amerikan Dermatoloji Akademisi Kongresi, 4-8 Mart 2016, Washington, Amerika )

7. Tuğba Kevser Uzunçakmak - Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi (74. Amerikan Dermatoloji Akademisi Kongresi, 4-8 Mart 2016, Washington, Amerika )

8. Soner UZUN – Akdeniz Üniversitesi (74. Amerikan Dermatoloji Akademisi Kongresi, 4-8 Mart 2016, Washington, Amerika )

9. Ezgi Özkur – İstanbul EAH ( EADV kongresi, Viyana )

10. Deniz Duman – Acıbadem Maslak Hastanesi ( EADV kongresi, Viyana )

11. Özge Gündüz- Ufuk Universitesi ( EADV kongresi, Viyana )

12. Evşen ATICI- Numune Hast. (EADV Kongresi, Viyana)

Uzmanlık Öğrencileri Yurt Dışı Kongre Katılım Destek Bursu alanlar

1. Yeşer Genç – Ankara Üniversitesi Hastanesi (74. Amerikan Dermatoloji Akademisi Kongresi, 4-8 Mart 2016, Washington, Amerika )

2. Sema Koç Yıldırım – Hacettepe Üniversitesi (13. EADV Bahar Simpozyumu, 26 - 28 Mayıs 2016 Atina,Yunanistan )

3. Aslı Bilgiç – Akdeniz Üniversitesi (13. EADV Bahar Simpozyumu, 26 - 28 Mayıs 2016 Atina,Yunanistan )

4. Ayşe Şermin Filiz - Bakırköy Sadi Konuk EAH ( EADV kongresi, Viyana )

5. Sıla Kılıç – İstanbul Üniversitesi ( EADV kongresi, Viyana )

6. Burcu Beksaç – Gazi Üniversitesi ( EADV kongresi, Viyana )

7. Evşen Atıcı - Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ( EADV kongresi, Viyana )

Uzmanlık Öğrencileri Yurt Dışı Eğitim Bursu alanlar

1. Seda Yıldız – Ege Üniversitesi Cardiff Üniversitesi, İngiltere, 3-27 Mayıs 2016 )

2. Ayşe Şermin Filiz – Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

(Amerika, Haziran-Ağustos 2016 )

Uzmanlık Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Bursu alanlar

1. Perihan Aladağ – Gazi Üniversitesi Deri ve Züh Hast AD

Proje Konusu: Proje Konusu: Şiddetli Akne vulgaris hastalarında kan adipositokin düzeylerinin ve insülin direncinin değerlendirilmesi )

2. Pırıl Etikan Akbaş - Okmeydanı EAH. Deri ve Züh Hast AD

Proje Konusu: Kronik Spontan Ürtiker Hastalarında Omalizumab Tedavisinin Serum INF-γ, TNF-β, IL-IL-4, IL-13, Eotaksin, IL-5 ve VEGF Üzerine Etkisinin Araştırılması

3. Mehmet Çopur – Okmeydanı EAH. Deri ve Züh Hast AD

Proje Konusu: Behçet hastalarında IL-17 gen polimorfizminin hastalık etyopatogenezindeki yeri ve hastalık aktivitesi üzerindeki etkileri