Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı

 


Klinik / Anabilim Dalı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Web sitesi

http://www.ktu.edu.tr/farabi

 

Telefon/fax

0 (462) 377 54 20 / 0 462 377 51 56

E-posta

sevgi.bahadir@hotmail.com

savasyayli@gmail.com

drdenizaksu@gmail.com

lb_leyla@hotmail.com

Adres Bilgileri

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ FARABİ HASTANESİ

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR ANABİLİM DALI TRABZON

Anabilim Dalı Başkanı/Klinik Sorumlusu

Prof. Dr. Sevgi BAHADIR

Öğretim Üyesi Kadrosu

Prof. Dr. Sevgi BAHADIR

Prof. Dr. Savaş YAYLI

Doç. Dr. Deniz AKSU ARICA

Dr. Öğr. Üyesi Leyla BAYKAL SELÇUK

Araştırma görevlisi/Asistan kadrosu

Dr. Simay BAYRAK ÖZTÜRK

Dr. Esma KATKAT

Dr. Arzu FERHATOSMANOĞLU

Dr. Burcu AYDEMİR

Dr. Şeyma Ece OĞUZER

Dr. Hande ERMİŞ

 

Şu ana kadar uzmanlık alan hekim sayısı

36

Tarihçe

Anabilim dalımız, Eylül 1986'da Dr. Köksal Alpay tarafından kurulmuştur. Aralık 1991'de Dr. Sevgi Bahadır, Aralık 1996'da Dr. Gülseren Çimşit, Ocak 2006'da Dr. Savaş Yaylı, Ekim 2010’da Dr. Deniz Aksu Arıca ve Aralık 2015’de Dr. Leyla Baykal Selçuk öğretim üyesi kadrosuna katılmışlardır. Prof. Dr. Köksal Alpay hocamız 2005 yılına kadar Anabilim dalı başkanlığını yürütmüş, sonra bu görevi Prof. Dr. Sevgi Bahadır'a devretmiştir. 2009 yılında Prof. Dr. Köksal Alpay hocamız, 2015 yılında Prof. Dr. Gülseren Çimşit hocamız emekli olmuştur. Halen 4 öğretim üyesi ve 6 araştırma görevlisi ile eğitim, araştırma ve sağlık hizmetlerimizi sürdürmekteyiz. Anabilim dalımızdan kuruluşundan itibaren 36 Deri ve Zührevi Hastalıklar uzmanı yetiştirilmiştir. Yetiştirdiği uzmanlardan üç profesör, bir doçent, iki doktor öğretim üyesi ülkemizin farklı üniversitelerinde görev yapmaktadır.

 

Vizyon-Misyon

Vizyonumuz

Tıp eğitimi ve Deri ve Zührevi Hastalıklar uzmanlık eğitimi alanlarında, tüm dünyadan meslektaşları ile rekabet etme gücüne sahip hekimler yetiştiren, gerçekleştirdiği bilimsel araştırmalar ile tıp bilimine önemli katkılar sağlayan, sunduğu üstün kaliteli sağlık hizmetleri ile bölgesel, ulusal ve uluslar arası düzeyde saygın yer edinen bir merkez olmaktır.

Misyonumuz

Deri ve Zührevi Hastalıklar alanında ülkemizin önde gelen anabilim dalları arasında yer almak ve uluslar arası arenada eğitim, araştırma ve hizmet kalitesi ile akredite olmaktır.

Eğitim

Tıp Fakültesi öğrencileri ve Deri ve Zührevi Hastalıklar uzmanlık öğrencileri için uluslar arası standartlarda eğitim vermek.

Araştırmacı özellikte klinisyenler ve akademisyenler yetiştirmek.

Araştırma

Deri ve Zührevi Hastalıklar biliminin etiyoloji ve tedavisi bilinmeyen hastalıklarına ilişkin araştırmalar planlamak

Deri ve Zührevi Hastalıklar biliminin gelişimine katkıda bulunacak araştırmalar için uygun laboratuvar ortamları hazırlamak

Sağlık Hizmeti

En güncel bilimsel ve klinik uygulamaları izleyerek hızla hayata geçirmek.

Hasta hizmetlerini en çağdaş ve teknolojik yöntemlerle sürdürmek.

En yüksek kalitede hasta hizmeti sunmak.

Yönettiğimiz hastalıklar ile ilgili toplumsal bilgilendirme faaliyetlerini arttırmak.

Hizmetler

Aylık ortalama 1600 erişkin ve çocuk hastanın kabul edildiği üç genel poliklinik, haftanın her günü ayrı bir hastalık grubuna ayrılmış olan bir spesifik poliklinik (Pazartesi – Dermatoonkoloji ve nevüs ve iki haftada bir Ürtiker polikliniği, Salı ve Çarşamba günleri -Psoriasis polikliniği, Perşembe - Pediatrik Dermatoloji ve iki haftada bir saç hastalıkları polikliniği, Cuma - Otoimmün Hastalıklar polikliniği) ve 8 yataklı servisimizdeki hizmetlerimizi sürdürmekteyiz.


Fototerapi ünitemizde genel ve lokal UVA, geniş bant UVB, Dar bant UVB uygulamaları,


Dermatoonkoloji ve nevüs polikliniğimizde, bilgisayarlı dermatoskop ile pigmente lezyonların takipleri,

Polikliniklerimizde bulunan 3 adet el dermoskopu ve bir adet mikroskop ile mantar incelemeleri ve diğer direkt mikroskopik incelemeler yapılabilmektedir.

Allerji ünitemizde Patch test uygulamaları yapılmaktadır.

Dermatocerrahi ünitemizde; İnsizyonel, eksizyonel ve punch biyopsiler, tırnak cerrahisi (tırnak çekimi), elektrokoterizasyon, kriyoterapi ve intralezyoner enjeksiyon uygulamaları

Dermatokozmetoloji ünitemizde Kimyasal peeling, Botulinum toksini uygulamaları (kozmetik ve hiperhidroz tedavisi amaçlı), Trombositten zengin plazma, iyontoforez ve lazer tedavileri gerçekleştirilmektedir.

IPL, NdYAG ve Erb YAG uygulamaları yapılabilen lazer cihazımızla pigmente ve vasküler (leke ve damar) lezyonları, cilt gençleştirme, akne izleri tedavilerinin yanı sıra birçok yüzeyel deri lezyonunda cerrahi uygulama yapılabilmektedir.

                                           Poliklinik

Üç genel poliklinik hergün hizmet vermektedir.

                                           Servis

8 yataklı servisi mevcuttur.

Özel/YanDal poliklinikleri

Haftanın her günü ayrı bir hastalık grubuna ayrılmış olan bir spesifik polikliniklerimiz mevcuttur.

Pazartesi – Dermatoonkoloji ve nevüs polikliniği ve iki haftada bir Ürtiker polikliniği

Salı ve Çarşamba günleri - Psoriasis polikliniği

Perşembe - Pediatrik Dermatoloji ve iki haftada bir saç hastalıkları polikliniği

Cuma - Otoimmün Hastalıklar polikliniği

Klinikte mevcut cihazlar

Genel ve lokal PUVA, geniş bant UVB, Dar bant UVB

IPL, NdYAG ve Erb YAG başlıklı lazer cihazı

İyontoforez

Elektrokoter

4 adet el dermatoskobu

Bir adet bilgisayarlı dermoskop,

Bir adet mikroskop

3 adet wood lambası