2017

Türk Dermatoloji Derneği Prof. Dr. Türkan Saylan Bursu alanlar

 1. Işın Sinem Bağcı - 29 Mayıs Devlet Hastanesi (Münih-Almanya Ludwig-Maximilian Üniversitesi )
 2. Ragıp Ertaş - Kayseri Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Charite Üniversitesi Berlin- Almanya )

Türk Dermatoloji Derneği  Özel Ödül Desteği Bursu

 1. Dr. Soner Uzun - Akdeniz Üniversitesi (Meeting of the International Pemphigus & Pemphigoid Foundation, 22-23 Haziran 2017, Almanya )
 2. Aslı Bilgiç Temel - Beyşehir Devlet Hastanesi (26. EADV Kongresi , 13-17 Eylül 2017 , Cenevre)                                                                                               

Türk Dermatoloji Derneği Bilimsel Araştırma Projesi Destek Bursu alanlar

 1. Ayşe Öktem – Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Proje Konusu: Psoriazis patogenezine yönelik inflamasyon ile ilişkili biyobelirteçlerin tespiti ve     analizi

 1. Doç. Dr. Emin Özlü - Düzce Üniversitesi

Proje Konusu: Akne vulgaris tanılı hastalarda sebase bezlerde SOX9 VE FGFR2 ekspresyonlarının araştırılması ve normal sağlıklı populasyon ile karşılaştırılması

 1. Doç. Dr. Gülsüm Gençoğlan – Celal Bayar Üniversitesi

Proje Konusu: Malign melanom fare modelinde anti PD-1 monoklonal antikoru ve BCG intramural uygulamasının etkinliğinin değerlendirilmesi

 1. Dr. Nuran Allı – Numune EAH

Proje Konusu: Psoriazis Tanısı ile Takip Edilen Hastalarda Sitokrom P450 Polimorfizmi’nin Araştırılması

Türk Dermatoloji Derneği Yurt Dışı Kongre Katılım Desteği Bursu alanlar

 1. Dr. Sibel Ersoy Evans - Hacettepe Üniversitesi (AAD, 3-7 Mart 2017, Amerika )
 2. Dr. Osman Köse (13. Dünya Pediatrik Dermatoloji Kongresi , 6-9 Temmuz 2017 tarihlerinde Chicago-Amerika )
 3. Doç. Dr. Gülsüm Gençoğlan - Celal Bayar Üniversitesi (AAD, 3-7 Mart 2017, Amerika )
 4. Dr. Mustafa Turhan Şahin - Celal Bayar Üniversitesi ( XII. international congress of dermatology, Nisan 2017, Arjantin )
 5. Seçil Saral (XII. international congress of dermatology, Nisan 2017, Arjantin )
 6. Dr. Ayşe Akman Karakaş – Akdeniz Üniversitesi (AAD, 3-7 Mart 2017, Amerika )
 7. Doç. Dr. Emek Kocatürk Göncü – Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ( Avrupa Allerji ve İmmunoloji Derneği Kongresi, 17-21 Haziran 2017, Finlandiya )
 8. Şenay Ağırgöl - Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi (EADV Spring Symposium, 25-28 Mayıs 2017, Belçika )
 9. Dr. Erkan Alpsoy - Akdeniz Üniversitesi (26. EADV Kongresi, 13-17 Eylül 2017, Cenevre/İsviçre )
 10. Nazan Emiroğlu – Bezmialem Vakıf Üniversitesi (26. EADV Kongresi, 13-17 Eylül 2017, Cenevre/İsviçre )
 11. Seda Pürnak - Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi (26. EADV Kongresi, 13-17 Eylül 2017, Cenevre/İsviçre )
 12. Yeliz Erdemoğlu- Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi(26. EADV Kongresi, 13-17 Eylül 2017, Cenevre/İsviçre )

Uzmanlık Öğrencileri Yurt Dışı Eğitim Bursu alanlar

 1. Sümeyre Seda Ertekin – İstanbul EAH ( Hospital Clinic de Barcelona , Temmuz- Eylül 2017 )

Uzmanlık Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Bursu alanlar

 1. Gözde Coşar Seyhan - Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Proje Konusu: Pemfigus grubu hastalıklarla HLA-DQA1*05, HLA-DQB1*02 ve HLA-DQB1*03:02 genleri arasındaki ilişki

 1. Hülya Süslü - Medeniyet Üniversitesi

Projesi Konusu: Fototerapi alan psoriazis vulgarisli hastalarda tedavinin kardiyovasküler bulgulara etkisi ve MIF, CXCL12, CRP ve IL-6 seviyeleri ile korelasyonu

 1. Eda Ustaoğlu - Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Proje Konusu: Sinnamaldehitin, 2,4 dinitroflorobenzen (DNFB) ile oluşturulan atopik

dermatit benzeri lezyonlar üzerine etkisi

 1. İsa An – Dicle Üniversitesi

Proje Konusu: İzotretinoin ile tedavi edilen akne vulgarisli hastalarda D vitamini düzeylerinin saptanması

Uzmanlık Öğrencileri Yurt Dışı Kongre Katılım Destek Bursu alanlar

 1. Gizem Pınar Sun –İstanbul Üniversitesi (26. EADV Kongresi, 13-17 Eylül 2017, Cenevre/İsviçre)
 1. Pelin Eşme -Hacettepe Üniversitesi (26. EADV Kongresi, 13-17 Eylül 2017, Cenevre/İsviçre)
 1. Müge Göre Karaali –İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi (26. EADV Kongresi, 13-17 Eylül 2017, Cenevre/İsviçre )
 1. Pırıl Etikan - Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi (26. EADV Kongresi, 13-17 Eylül 2017, Cenevre/İsviçre )