Dermatolojik Araştırmalar

Yürütme Kurulu

Adı Soyadı Görevi
Dr. Andaç SALMAN Başkan
Dr. Seçil VURAL Sekreter
Dr. Osman KÖSE Üye
Dr. Serkan YAZICI Üye
Dr. Semahat ALP ERDAL Üye
Dr. Nilay DUMAN Yedek Üye
Dr. Zeynep TOPKARCI Yedek Üye
Dr. Ahmet Uğur ATILAN Yedek Üye