Dermatoonkoloji

Yürütme Kurulu

Adı Soyadı Görevi
Dr. Nahide Onsun Başkan
Dr. Dilek Bayramgürler Sekreter
Dr. Hatice Erdi Şanlı Üye
Dr. Bengü Nisa Akay Üye
Dr. Burhan Engin Üye
Dr. Şirin Pekcan Yaşar Üye
Dr. Gülsüm Gençoğlan Üye