Dermatoonkoloji

 

Yürütme Kurulu

Adı Soyadı Görevi
Dr. Nahide Onsun Başkan
Dr. Serkan Yazıcı Sekreter
Dr. Hatice Erdi Şanlı Üye
Dr. Esra Adışen Üye
Dr. Günseli Öztürk Üye