Dermatoonkoloji

 

Yürütme Kurulu

Adı Soyadı Görevi
Dr. Nahide Onsun Başkan
Dr. Serkan Yazıcı Sekreter
Dr. Hatice Erdi Şanlı Üye
Dr. Dilek Bayramgürler Üye
Dr. İlkin Zindancı Üye
Dr. Esra Adışen Yedek Üye
Dr. Günseli Öztürk Yedek Üye
Dr. Vefa Aslı Erdemir Yedek Üye