Psikodermatoloji

Yürütme Kurulu

Adı Soyadı Görevi
Dr. İlknur Kıvanç Altunay Başkan
Dr. Ezgi Erdal Sekreter
Dr. İlknur Kıvanç Altunay Üye
Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu Üye
Dr. Aylin Türel Ermertcan Üye
Dr. Zeynep Topkarcı Üye
Dr. Hatice Kaya Özden Üye
Dr. Sezin Fıçıcıoğlu Üye