Psikodermatoloji

Yürütme Kurulu

Adı Soyadı Görevi
Dr. İlknur Kıvanç Altunay Başkan
Dr. Melek Aslan Kayıran Sekreter
Dr. Kemal Özyurt Üye
Dr. Asude Kara Polat Üye
Dr. Aylin Türel Ermertcan Üye
Dr. Pınar Çetinkaya Yedek Üye