2018

Türk Dermatoloji Derneği Prof. Dr. Türkan Saylan Bursu alanlar

 1. Burak Tekin (Ackerman Academy of Dermatopathology, Amerika, 01.03.2018-14.9.2018 )
 2. Birgül Özkesici Kurt- Adıyaman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi (Ackerman Academy of Dermatopathology , Amerika 6.6.2018-7.12.2018 )
 3. Emin Özlü – Düzce Üniversitesi (Charite Üniversitesi Dermatoloji ve Allergoloji Kliniği, Almanya, 1.10.2018-31.12.2018 )
 4. Burak Tekin (Wake Forest School of Medicine, North Carolina -Amerika , 15.09.2018- 15.07.2019 )
 5. Esra Saraç Ocak - Koç Üniversitesi Hastanesi (Tübingen Eberhard Karls Universitesi, Almanya )

 

Türk Dermatoloji Derneği Bilimsel Araştırma Projesi Destek Bursu alanlar

 1. Ayşe Öktem – Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Proje Konusu: Akne Rozasea patogenezine yönelik oksidatif stres ve inflamasyon ile ilişkili biyobelirteçlerin tespiti ve analizi

 1. Nuran Allı - Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Proje Konusu : Hidradenitis Süpürativalı Hastalarda Serum IL36 ve IL-36Ra Düzeylerinin İncelenmesi

 1. Nuran Allı - Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Proje Konusu : Psoriazis Tanısıyla Takip Edilen Hastalarda Serum Galectin 3 Düzeylerinin Araştırılması

 1. Ayşe Serap Karadağ – Medeniyet Üniversitesi

Proje Konusu: Fototerapi hastalarında Eritem cevabını etkileyen klinik ve genetik faktörler

 1. Fatmagül Gülbaşaran – Tokat Devlet Hastanesi

Proje Konusu: Güneş kremlerinin deri kanserlerini önlemede sağlık ekonomisi yönünden incelenmesi: Türkiye’nin UV indeksi yüksek bölgeleri için maliyet etkinlik analizi

 1. Ebru Çelik - Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi

Proje Konusu: Parapsoriazis hastalarında helikobakter pilori sıklığının araştırılması

 1. Melek Aslan Kayıran - İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Proje Konusu: Psoriasis vulgaris ve seboreik dermatit hastalarının saçlı deri mikrobiyomlarının karşılaştırılması

 1. Bahar Sevimli Dikicier - Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma Hastanesi

Proje Konusu: Kronik spontan ürtiker hastalarında bağırsak mikrobiyomunun metagenomik DNA profili

 1. Başak Yalıcı Armağan - Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Proje Konusu: Demodikozis Hastalarında Toll Benzeri Reseptör 2 ve 4 Polimorfizmi

 1. Tülin Ergun - Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Proje Konusu: Livedoid Vaskülopatinin Etyolojisinde Adenozin Deaminaz Tip 2 Yetmezliğinin Rolü

 1. Pınar İncel Uysal - Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Proje Konusu: Hidradenitis suppurativa hastalarında serum amiloid-A düzeyinin değerlendirilmesi

 1. Yıldız Hayran - Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Proje Konusu: Psoriazis Tanısı ile Takip Edilen Hastalarda Serum LIGHT (TNF superfamily-14) Düzeylerinin Araştırılması

 1. Tuğba Falay - SBÜ Sultan Abdulhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Proje Konusu: Omalizumab kullanan kronik ürtikerli hastalarda plazma Matriks Metalloproteinaz-9 düzeyinin değerlendirilmesi

Türk Dermatoloji Derneği Yurt Dışı Kongre Katılım Desteği Bursu alanlar

 1. Fatmagül Gülbaşaran - Celal Bayar Üniversitesi ( EADV, 3 Mayıs 2018 )
 2. Nazan Emiroğlu - Bezmialem Vakıf Üniversitesi (AAD Amerika, 16-20 Şubat 2018 )
 3. Seher Bostancı - Ankara Üniversitesi (39 th Annual Meeting of the ISDS, 7-9 Haziran 2018 Roma/İtalya )
 4. Osman Köse – Muayenehane - (ESPD 07.06.2018 )
 5. Ezgi Özkur - Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi (27th EADV Congress , 12.09.2018 - 16.09.2018 )
 6. Erkan Alpsoy- Akdeniz Üniversitesi (27th EADV Congress , 12.09.2018 - 16.09.2018 )
 7. Ünzüle Seyman - Kırklareli Devlet Hastanesi (27th EADV Congress , 12.09.2018 - 16.09.2018 )
 8. Neslihan Akdoğan - Hacettepe Üniversitesi (27th EADV Congress , 12.09.2018 - 16.09.2018 )
 9. Nilsel İlter – Gazi Üniversitesi (27th EADV Congress , 12.09.2018 - 16.09.2018 )
 10. Dilek Seçkin - Marmara Üniversitesi (27th EADV Congress , 12.09.2018 - 16.09.2018 )
 11. Goncagül Babuna- İstanbul Üniversitesi (Congress of the European Society of Contact Dermatitis (ESCD) , 17.10.2018- 20.10.2018 )
 12. Esen Özkaya- İstanbul Üniversitesi (Congress of the European Society of Contact Dermatitis (ESCD) , 17.10.2018- 20.10.2018 )
 13. Ayda Acar - Ege Üniversitesi (World Congress of Confocal Microscopy, İtalya, 18.10.2018-20.10.2018 )
 14. Işıl Karaaslan - Ege Üniversitesi (World Congress of Confocal Microscopy, İtalya, 18.10.2018-20.10.2018 )
 15. Ayşe Deniz Yücelten - Marmara Üniversitesi (ESPD Annual Meeting, İngiltere, 07.06.2018- 09.06.2018)
 16. Özge Sevil Karstarlı - Aydın Devlet Hastanesi ( 4th GA²LEN Global Urticaria Forum, Almanya , 05.12.2018- 06.12.2018 )

Uzmanlık Öğrencileri Yurt Dışı Eğitim Bursu alanlar

 1. Selen Taner- Çukurova Üniversitesi (Almanya Münih Ludwig-Maximilian Üniversitesi, 1-31 Mart 2018 )
 2. Pelin Ertop- Ankara Üniversitesi (01-31 Mart 2018, Almanya Münih Ludwig-Maximilian Üniversitesi )
 3. Melek Pınar Kılıç – Dr. Sadi Konuk EAH (Nisan 2018- Mayıs 2018 Memorial Sloan Kettering Cancer Center ve Mayıs 2018- Haziran 2018 Dermapath Diagnostics )

 Uzmanlık Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Bursu alanlar

 1. Ece Nur Değirmentepe - Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Proje Konusu: Kronik Ürtikerli hastalarda FcER1 gen polimorfizminin prevelansı ve omalizumab tedavi yanıtlarına etkisi

 1. Özge Yöntem Günver - Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Proje Konusu: Psöriazisli hastalarda, biyolojik tedaviye yanıtı değerlendirmede bir farmakogenetik belirteç olarak vasküler endotelyal growth faktör (VEGF) gen polimorfizminin varlığının araştırılması

 1. Zarif Tuçe Özkara Duman – Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Proje Konusu: Vitiligo hastalarının lezyonlu deri bölgelerinde immunomodulatör moleküller olan, PD1 / PDL araştırılması.

 1. Sinem Ayşe Örnek – Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Proje Konusu: Erken evre mikozis fungoides hastalarında diagnostik bir belirteç olarak TOX, TWIST1, STAT4 ve SATB1 gen ekspresyonu analizi; prospektif analitik çalışma

 1. Ece Erbağcı – Hacettepe Üniversitesi

Proje Konusu: Liken Planopilaris ve Diskoid Lupusta Merkel Hücre Sayısı ile Derideki Dağılımının ve CD200 Ekspresyonunun Değerlendirilmesi

 1. Neslihan Demirel- Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Proje Konusu: Hidradenitis Süpürativa Hastalarında Bağırsak Mikrobiyomunun İncelenmesi

 1. Mahmut Can Koska- İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Proje Konusu: Büllöz Pemfigoid hastalarında tedavi öncesi ve tedavi sırasında yeni oluşan bül sıvısı içeriğinde ve serumda sitokinlerin değerlendirilmesi ve tedavi yanıtı ile korelasyonu

 1. Deniz Dağdelen - İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Proje Konusu: Psoriazis ve Psoriatik Artritli hastalarda metabolik sendrom prevalansına bakılması ve bunun hastalık şiddeti ve serum omentin-1 ve visfatin düzeyleriyle korelasyonu

 1. Ceyda Çaytemel - SBÜ Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Proje Konusu: Soğuk ürtika plaklarında doku substans P , kimaz ve anjiotensin dönüştürücü enzim düzeyleri

 1. Hatice Pelin Demirel Bulut - Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Proje Konusu: Büllöz Pemfigoid ve Pemfigus Tanısı ile Takip Edilen Hastalarda Serum BAFF ve APRIL Düzeylerinin Araştırılması

 1. Ece Uğurer - SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Proje Konusu: Kronik plak tip psoriazis hastalarında biyolojik ajanlar ve Metotreksat tedavilerinin depresyon ve anksiyete semptomları üzerine etkilerinin karşılaştırılması

 1. Berkay Temel - Gazi Üniversitesi

Proje Konusu: Psoriasis Tedavi Yanıtının HLA -Cw6 aleli ile ilişkisinin değerlendirilmesi

 1. Hülya Süslü - İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Proje Konusu: Fototerapi alan psoriazis vulgarisli hastalarda tedavi öncesi ve sonrası serum IL-1, IL-4, IL-8, IL-17, IL-37, IFN γ, CXCL1 düzeyleri

Uzmanlık Öğrencileri Yurt Dışı Kongre Katılım Destek Bursu alanlar

 1. Sümeyre Seda Ertekin – İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi ( 5th World Congress of Dermoscopy , Yunanistan, 14.06.2018-16.06.2018 )
 2. Sıla Kılıç – İstanbul Üniversitesi (27th EADV Congress , 12.09.2018 - 16.09.2018 )
 3. Zeynep Yılmaz - İstanbul Üniversitesi (27th EADV Congress , 12.09.2018 - 16.09.2018 )
 4. Mahmut Can Koska - İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi (27th EADV Congress , 12.09.2018 - 16.09.2018 )

Türk Dermatoloji Derneği Prof. Dr. Hulusi Behçet Bursu (Uzun Süreli Yurt Dışı Araştırma Bursu) alanlar

 1. Sümeyre Seda Ertekin - İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Universidad de Barcelona, Hospital Clinic de Barcelona, İspanya, 03.11.2018-03.11.2019 )

Türk Dermatoloji Derneği Özel Ödül Desteği Bursu

 1. Zeynep Müzeyyen Altan Ferhatoğlu - Haydarpaşa Numune Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (27th EADV Congress , 12.09.2018 - 16.09.2018 )