12. Kış Okulu 2019

Davet Yazısı

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu, Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu tarafından uzmanlık öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen Dermatoloji Kış Okulu’nun onikincisi 11-14 Aralık 2019 tarihlerinde Antalya Ela Quality Resort Otel’de gerçekleşecektir. 12. Dermatoloji Kış Okulu’nda, ekteki bilimsel program kapsamında aşağıdaki amaç ve öğrenim hedeflerine ulaşılması planlanmaktadır.

Amacı, çekirdek müfredat bilgi hedefleri içinde yer alan ve sık karşılaşılan hastalıklarda olgu yönetiminin kazandırılması olan Kış Okulunun öğrenim hedefleri;

  1. Klinik belirtilerden yola çıkarak ayırıcı tanı sürecinin planlanıp tanıya ulaşılması,
  2. Hastaya ve duruma özgü akılcı tedavi planlamasının yapılması,
  3. Hastalıklardan korunma ve sağlığın geliştirilmesi konularında önerilerde bulunulmasıdır.

Kış Okulunun hedef kitlesi, eğitiminin 4.yılında bulunan dermatoloji tıpta uzmanlık öğrencileri ve son bir yıl içinde dermatoloji uzmanı olmuş ancak daha önce Kış Okuluna katılamamış meslektaşlarımızdır. Katılımcı sayısı 60 olarak hedeflenmiştir. Hedeflenen katılımcı sayısına ulaşılamaması durumunda 3. yıl uzmanlık öğrencilerinin de kabul edilmesi planlanmıştır.

12. Dermatoloji Kış Okulu Programında yer alan konular, karşılıklı etkileşimin daha rahat olabilmesi açısından 20’şer kişilik 3 ayrı gruba dönüşümlü olarak ve interaktif sunum teknikleri kullanılarak aktarılacaktır. “Tanınız Nedir” başlıklı oturumlar tüm gruba ve “key pad” ile yapılacaktır. “Bir Olgunun Öğrettikleri” başlıklı oturumlarda katılımcılar kendi olgularını sunacak ve akranlarıyla tartışacaklardır. Bu oturumlarda sunulan olgular arasından sıra dışı ve eğitici yönü yüksek olan en iyi üç sunum ödüllendirilecektir.

Katılımcıların kayıt ve tam pansiyon konaklama giderleri Türk Dermatoloji Derneği tarafından karşılanacaktır. Bu destekten yararlanmak için Türk Dermatoloji Derneği üyesi olma koşulu aranacaktır.

Kış Okuluna katılmak isteyen uzmanlık öğrencileri başvurularını görev yaptıkları kurumu ve göreve başladıkları tarihi belirterek, 12. Kış Okulu web sayfasındaki kayıt bölümünden yapabileceklerdir. Kış Okuluna kayıtlar 28 Ekim 2019 tarihinde başlayacak ve 04 Kasım 2019 tarihinde sona erecektir.

Saygılarımızla,

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu
Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu