IV. Dermatoloji Beceri Okulu

Davet Yazısı

Değerli Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanlık Öğrencilerimiz,

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu, alanımız uzmanlık öğrencilerinin günlük dermatoloji pratiğinde sık kullanılan beceri uygulamalarındaki yetkinliklerini pekiştirmek amacıyla, dördüncü kez, “Dermatoloji Beceri Okulu” düzenleyecektir. 23-24 Mart 2019 tarihlerinde, İstanbul’da, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Başıbüyük Yerleşkesinde düzenlenecek okulun amacı, aşağıdaki ana başlıklar konusunda temel beceri hedeflerinin kazandırılması/geliştirilmesidir;

1. Preoperatif değerlendirme(cerrahi aletler, sarf malzemeleri, hastanın değerlendirilmesi, lokal anestezi)

2. Temel anatomi / Tehlikeli bölgeler

3. Deri cerrahisinde sık kullanılan sinir blokları

4. Eliptik eksizyon ve varyantları

5. Deri cerrrahisinde sık kullanılan sütür teknikleri

6. Kozmetik amaçlı Botulinum toksin uygulamaları

7. Dolgu uygulamaları

8. Trombositten zenginleştirilmiş plazma ve fibrin(PRP&PRF)

9. Adipoz doku kökenli kök hücre tedavileri

10. Elektrocerrahi ve krioterapi

11. Biyopsi teknikleri

12. Bir patoloji raporu nasıl yorumlanır?

13. Tırnak biopsisi ve matrisektomi

14. Dermoskopi

Bu okul kapsamında, dermatolojik girişimsel beceriler, eğiticiler eşliğinde, 7 kişilik gruplar halinde, bizzat katılımcılar tarafından gerçekleştirilecektir. Eliptik eksizyon ve varyasyonları, sütür teknikleri, tırnak batması tedavisinde kimyasal matriksektomi, tırnak biopsisi, dolgu uygulaması, PRP ve deri cerrrahisinde sinir blokları atölyeleri kadavra üzerinde uygulama şeklinde gerçekleşecektir. Estetik amaçlı botulinum toksin uygulamalarında ise, katılımcılar, gönüllüler üzerinde uygulama yapacaktır. Eğitimler, tüm katılımcıların becerileri uygulamasını sağlamak amacıyla küçük gruplar halinde gerçekleştirilecektir. Bu nedenle katılımcı sayısı 35 ile sınırlanmıştır.

Katılımcıların, 1 Mart 2019 tarihi itibarıyla tıpta uzmanlık eğitiminin ikinci yılını doldurmuş ve 3. yılını tamamlamamış ve daha önce Dermatoloji Beceri Okulu’na katılmamış Dermatoloji asistanları olması gereklidir. Herhangi bir gerekçe ile uzun bir izin kullanmış ve ihtisas süresi değişmiş olanlar da halen ihtisaslarının 3. yılında olduklarını kanıtlayan belgelerle (başlangıç tarihine ek olarak kullandıkları iznin belgelerini de ekleyerek) başvurabilirler. Başvuru koşullarını sağlayanlar arasından, başvuru sırasına göre ilk başvuran ve 23 Mart 2019 tarihinde okul başlangıcında yapılacak olan Hazır Bulunuşluk Sınavında başarılı olan 35 uzmanlık öğrencisi okulda yer almaya hak kazanacaktır.

Eğitimin verimliliği açısından, okul öncesinde katılımcılara, ağırlıklı olarak görsel olmak üzere, eğitim materyeli (video, derleme) gönderilecektir. Katılımcıların bu materyelin tamamını okumuş/izlemiş olmaları ve kursa hazır bulunmaları beklenmektedir. Bu amaçla Okul’un başlangıcında yapılacak olan Hazır Bulunuşluk Sınavından 60 ve üzeri puan alan katılımcılar başarılı olarak kabul edilerek Beceri Okulu’na katılmaya hak kazanacaktır.

Kursun finansmanı Türk Dermatoloji Derneği tarafından gerçekleştirilecek ve bu kapsamda, uzmanlık öğrencileri katılım bedeli ödemeyecektir. Ulaşım ve konaklama giderleri ise katılımcılar tarafından karşılanacaktır. Katılımcıların bu okuldan yararlanabilmesi için Türk Dermatoloji Derneği üyesi olmaları koşulu aranacaktır.

Dermatoloji Beceri Okuluna katılmak isteyen uzmanlık öğrencileri, görev yaptıkları kurum, göreve başladıkları tarih ve anabilim dalı başkanı-eğitim sorumlusunun onay belgelerini aşağıda belirtilen e-posta adresine göndererek başvurabilirler. Girişimsel Beceri Okulu’na başvurular 4 Şubat 2019 tarihinde başlayacak ve 11 Şubat 2019 tarihinde sona erecektir.

Saygılarımızla,

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu

Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu