V. Dermatoloji Beceri Okulu

Davet Yazısı

Değerli Uzmanlık Öğrencilerimiz,

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu, günlük pratikte sık kullanılan dermatolojik becerilere ait yetkinlikleri kazandırmak/pekiştirmek amacıyla, 5. kez “Beceri Okulu” düzenleyecektir. 21-22 Mart 2020 tarihlerinde, Ankara’da, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gerçekleşecek okulda yer alacak beceri hedefleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 1. Preoperatif değerlendirme ve cerrahi işleme hazırlık
 2. Eliptik eksizyon ve sütür teknikleri
 3. Tırnak biopsisi ve matrisektomi
 4. Kozmetik amaçlı Botulinum toksin uygulamaları (üst yüz/alt yüz/ boyun ve dekolte)
 5. Tedavi amaçlı Botulinum toksin uygulamaları (aksiller hiperhidroz/palmar hiperhidroz ve el için sinir bloğu)
 6. Dolgu uygulamaları
 7. Fraksiyonel lazer, fokuslu ultrason ve kriyoterapi uygulamaları
 8. Dermatopatolojik tanıda algoritmik yaklaşım ve örneklerle patern analizi
 9. Fototerapide püf noktaları
 10. Melanositik lezyonların dermatoskopisi
 11. Melanositik olmayan lezyonların dermatoskopisi
 12. Gönüllü katılımcılar için Mohs Mikrografik Cerrahi uygulaması

Katılımcılar uygulamalar sırasında her masada 1 eğitici ve 4 katılımcı olacak şekilde gruplandırılacaktır. Bu yıl katılımcı sayısı 40 ile sınırlandırılmıştır. Uygulamalar; taze donmuş kadavra, dana dili, maket ve gönüllüler üzerinde gerçekleştirilecektir.

Başvuru Şartları :
Beceri Okuluna 1 Mart 2020 tarihi itibarıyla tıpta uzmanlık eğitiminin2. yılını doldurmuş ve henüz 3. yılını tamamlamamış ve daha önce Beceri Okulu’na katılmamış asistanlar başvurabilecektir. Başvurular 3 Şubat 2020 tarihinde saat 10:00’da başlayacak ve 7 Şubat 2020 tarihinde 17:00’de sona erecektir. Başvuru tarihi geldiğinde TDD web sayfasında ilan edilen elektronik adrese, görev yapılan kurum, göreve başlama tarihi ve anabilim dalı başkanı/eğitim sorumlusundan alınan onay belgeleri gönderilerek başvuru yapılacaktır. Herhangi bir gerekçe ile uzun bir izin kullanmış ve halen ihtisaslarının 3. yılında olanlar göreve başladıkları tarihe ek olarak kullandıkları izin belgesini ekleyerek başvurabilirler. Başvuru koşullarını sağlayanlar arasından, başvuru sırasına göre ilk başvuran 40 kişi okulda yer almaya aday olacaktır. Eğitimin verimliliği açısından, okul öncesinde video ve derleme şeklinde eğitim materyali gönderilecektir. Bu materyalin tamamının okunmuş/izlenmiş olması okula hazır olmak içinşarttır. Okul açılışında yapılacak “Hazır Bulunuşluk Sınavı”ndan 100 üzerinden 50 puan alabilen adaylar katılımcı olabileceklerdir. Katılımcılara uygulamalar sırasında kullanacakları cerrahi aletleri içeren setler sınav sonrasında kimlik karşılığında teslim edilecek ve okul sonunda setler içindeki cerrahi aletler sayılarak geri alınacaktır.

Beceri Okulu, Türk Dermatoloji Derneği tarafından gerçekleştirilmektedir. Uzmanlık öğrencilerinin okula kayıtları TDD tarafından karşılanacak, ancak katılımcılar ulaşım ve konaklama giderlerini kendileri ödeyeceklerdir. Katılımcıların Türk Dermatoloji Derneği üyesi olmaları koşulu aranacaktır.
Katılımcılara şimdiden başarılar dileriz.
Saygılarımızla,


Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu