V. Dermatoloji Beceri Okulu

Beceri Okulu web adresi: https://www.dermatolojibeceriokulu.org/

Değerli Uzmanlık Öğrencileri

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu, Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu olarak “Beceri Okulu” nun 5. sini düzenliyoruz. Bu yıl Beceri Okulu Girişimsel ve Tanısal olmak üzere 2 bölüm şeklinde planlandı.

Girişimsel Beceri Okulu

Girişimsel beceri okulu 26-27 Mart 2022 tarihlerinde Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Başıbüyük Yerleşkesi Anatomi Ana Bilim Dalı’nda yüz yüze ve canlı yayın olarak gerçekleştirilecektir.

Girişimsel beceri okulunun belirlenen öğrenim hedefleri aşağıdaki gibidir.

 • Preoperatif değerlendirme ve hazırlık
 • Eliptik eksizyon ve sütür teknikleri
 • Fototerapide püf noktaları
 • Dermatolojide lazerler
 • Tırnak Cerrahisi: Kimyasal matrisektomi ve biyopsi teknikleri
 • Kriyoterapi
 • Elektrocerrahi
 • Dermatolojik Girişimsel Uygulamalarda Anatomi Püf Noktaları
 • Botulinum toksin enjeksiyonu (yüz, el, axilla)
 • Dolgu uygulamaları
 • Yüz ve saçlı deride cerrahi defektlerin flep ve greft ile onarımı

Girişimsel beceri okuluna 1 Mart 2022 tarihi itibariyle eğitiminin 2. yılını doldurmuş ancak 3. yılını tamamlamamış ve daha önce beceri okuluna katılmamış tıpta uzmanlık öğrencileri başvurabileceklerdir. Başvurular 28 Şubat 2022 tarihinde saat 10.00 da başlayacak ve 4 Mart 2022 tarihinde saat 17.00 itibariyle sona erecektir. Başvuru tarihi geldiğinde web sayfasında ilan edilen elektronik adresteki form doldurularak ve aynı elektronik adresteki ilgili yere görev yapılan kurumdan alınan (ana bilim dalı başkanı/eğitim sorumlusu imzalı) ve göreve başlama tarihini içeren belge gönderilerek başvuru yapılacaktır. Herhangi bir gerekçe ile uzun bir izin kullanmış ve halen ihtisaslarının 3. yılında olanlar göreve başladıkları tarihe ek olarak kullandıkları izin belgesini ekleyerek başvurabilirler. Başvuru koşullarını sağlayanlar arasından, başvuru sırasına göre ilk başvuran 60 kişi okulda yer almaya aday olacaktır. Başvuru koşullarını sağlamasına rağmen 60 katılımcının dışında kalanlar ve geçmişte (1 Mart 2020, 1 Mart 2021 dönemlerinde) yukarıdaki koşulları sağlamasına rağmen pandemi nedeniyle eğitime katılamamış meslektaşlarımız için online katılım imkanı sunulacaktır. Eğitimin verimliliği açısından, okul öncesinde video ve derleme şeklinde eğitim materyali gönderilecektir. Bu materyalin tamamının okunmuş/izlenmiş olması okula hazır olmak için şarttır. Okul açılışında yapılacak “Hazır Bulunuşluk Sınavı”ndan 100 üzerinden 50 puan alabilen adaylar katılımcı olabileceklerdir. Katılımcılara uygulamalar sırasında kullanacakları cerrahi aletleri içeren setler sınav sonrasında kimlik karşılığında teslim edilecek ve okul sonunda setler içindeki cerrahi aletler sayılarak geri alınacaktır.

Girişimsel Beceri okulu Türk Dermatoloji Derneği’nin katkılarıyla gerçekleştirilmektedir. Uzmanlık öğrencilerinin okula kayıtları Türk Dermatoloji Derneği tarafından karşılanacak, ancak katılımcılar ulaşım ve konaklama giderlerini kendileri ödeyeceklerdir. Katılımcıların Türk Dermatoloji Denreği Üyesi olması koşulu aranacaktır.

Bilimsel açıdan verimli ve pek çok farklı alanda mesleki pratiğe katkısının olacağına inandığımız 5. Dermatoloji Beceri Okulu’nda görüşmek dileğiyle,

Saygılarımızla
Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu
Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu

 

Değerli Uzmanlık Öğrencileri

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu, Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu olarak “Beceri Okulu” nun 5. sini düzenliyoruz. Bu yıl Beceri Okulu Girişimsel ve Tanısal olmak üzere 2 bölüm şeklinde planlandı.

Tanısal Beceri Okulu

Tanısal beceri okulu 2 Nisan 2022 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.
Tanısal beceri okulunun öğrenim hedefleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

 • Dermatopatolojik Terminoloji ve paternler
 • Olgularla dermatopatolojik tanıda algoritmik yaklaşım
 • Layşmanya, otoimmun büllü hastalıklar ve herpes grubu hastalıklarda Tzanck yayma
 • Demodex, Skabiyez, Nativ preparat,  Paterji, Wood bakısı
 • Patch -Prick test
 • Melanositik lezyonların dermatoskopisi
 • Melanositik olmayan lezyonların dermoskopisi
 • Olgularla Dermoskopi
 • Trikoskopi
 • Kapilleroskopi

Tanısal beceri okuluna 1 Mart 2022 tarihi itibariyle Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanlık eğitimine devam etmekte olan tüm tıpta uzmanlık öğrencileri katılabileceklerdir. Başvurular 7 Mart 2022 Pazartesi günü saat 10.00 itibariyle başlayacak ve 11 Mart 2022 Cuma günü saat 17.00 itibariyle sona erecektir. Başvuru tarihi geldiğinde web sayfasında ilan edilen elektronik adresteki form doldurularak ve aynı elektronik adresteki ilgili yere görev yapılan kurumdan alınan (ana bilim dalı başkanı/eğitim sorumlusu imzalı) tıpta uzmanlık öğrencisi olarak görev yapıldığına dair belge yüklenerek başvuru yapılacaktır.

Tanısal Beceri Okulu Türk Dermatoloji Derneği’nin katkılarıyla gerçekleştirilmektedir. Katılımcıların çevrim içi gerçekleştirilecek bu okula kayıttları Türk Dermatoloji Derneği’nce karşılanacaktır.

Bilimsel açıdan verimli ve pek çok farklı alanda mesleki pratiğe katkısının olacağına inandığımız 5. Dermatoloji Beceri Okulu’nda görüşmek dileğiyle,

Saygılarımızla
Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu
Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu

 

 

 

 

 

 

Beceri Okulu web adresi: https://www.dermatolojibeceriokulu.org/

Girişimsel Beceri Okulu

Okul Tarihi

26-27 Mart 2022

Okul Yeri

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Başıbüyük Yerleşkesi, İstanbul

V. Dermatoloji Beceri Okulu Dili

V. Dermatoloji Beceri Okulu bilimsel dili, Türkçe’dir.

Okul Danışma Ve Kayıt Masası Çalışma Saatleri

26-27 Mart 2022 tarihlerinde 08:00-17:00 arasında açık olacaktır.

Katılım Sertifikası

Tüm katılımcılara katılım sertifikaları 27 Mart 2022 tarihinde verilecektir.

Tanısal Beceri Okulu

Okul Tarihi

2 Nisan 2022

Okul Yeri

Çevrimiçi

V. Dermatoloji Beceri Okulu Dili

V. Dermatoloji Beceri Okulu bilimsel dili, Türkçe’dir.

Katılım Sertifikası

Tüm katılımcılara katılım sertifikaları 2 Nisan 2022 tarihinde çevrimiçi sistemden verilecektir.