Teledermatoloji

Yürütme Kurulu

Adı Soyadı Görevi
Dr. Emel Çalıkoğlu Başkan
Dr. Serkan YAZICI Sekreter
Dr. Nihal ALTUNIŞIK Üye
Dr. Ülker GÜL Üye
Dr. Sertaç SEVER Üye
Gülhan AKSOY SARAÇ Yedek Üye
Ayşegül İYİDAL Yedek Üye