Teledermatoloji

Yürütme Kurulu

Adı Soyadı Görevi
Dr. Emel Çalıkoğlu Başkan
Dr. Serkan YAZICI Sekreter
Dr. Nihal ALTUNIŞIK Üye
Dr. Berkay TEMEL Üye
Dr. Sertaç SEVER Üye