Trakya Ünivesitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

 

Anabilim Dalı / Klinik Adı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR ANABİLİM DALI

Web sitesi

http://dermatoloji.trakya.edu.tr/

Telefon/ fax

0284 235 76 41 (1280)

e-posta

trakyaderma@trakya.edu.tr

Adres Bilgileri

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı / EDİRNE 22030

Anabilim Dalı Başkanı/ Klinik sorumlusu

Prof. Dr. Süleyman PİŞKİN

Şu ana kadar uzmanlık alan hekim sayısı

42

Dermatoloji Kadrosu

Dr. Öğr. Üyesi Sezgi SARIKAYA SOLAK

Dr. Öğr. Üyesi Yıldız GÜRSEL ÜRÜN

Dr. Öğr. Üyesi Sezin FIÇICIOĞLU

Öğr. Gör. Dr. Mustafa ÜRÜN

Tarihçe

1985 yılında kurulan kliniğimiz, yaklaşık yıllık 20.000 poliklinik muayene sayısı ile hizmet vermektedir.

Vizyon-Misyon

Tıp öğrencileri ve araştırma görevlileri için yeterli, iyi ve kapsamlı dermatoloji eğitimi vermek,

Dermatoloji alanındaki en son bilimsel ve klinik gelişmeleri yakından takip ederek uygulamaya geçirmek,

Etyoloji ve tedaviye yönelik araştırmaları planlamak ve yürütmek,

Yüksek kalitede hasta ve hastane hizmeti vermek,

Uluslararası dermatoloji alanında en iyi ve kapsamlı eğitim veren lider bölümlerden biri olarak, araştırmacı akademisyen ve klinisyenler yetiştirmektir.

Hizmetler

 

Poliklinik

Biri genel poliklinik, diğeri özel poliklinik olmak üzere iki poliklinikte rutin hasta muayenesi yapılmaktadır. Günde yaklaşık 60 hastaya hizmet verilmektedir.

Servis

Kliniğimizde 12 hastaya yatarak tedavi uygulanabilmektedir.

Özel / Yan Dal poliklinikleri

Allerji-İmmünoloji ve Pediatrik Dermatoloji Polikliniği

Psoriasis ve Büllöz Hastalıklar Polikliniği

Deri Kanserleri ve Behçet Hastalığı Polikliniği

Kozmetik İşlemler ve Akne Polikliniği

Nevüs Polikliniği

Klinikte mevcut cihazlar

Lazer cihazları ( Nd-YAG, IPL, Fraksiyonel )

Fototerapi (PUVA, dar bant UVB)

Kriyoterapi cihazı

Elektrokoter cihazı

Galvanoterapi cihazı

Manuel dermatoskop ve dijital videodermatoskop

Wood lambası

Alerji testleri ( Patch ve Prick testi)

Mikroskopi ( Native inceleme, Demodex, Leishmania, Scabies tarama, Tzanck yayma)