Yükseköğretim Kurumlarına Ait Görevlerle İlgili Sağlıkta Şiddette Hukuki Yardım Yönetmeliği Hk

31 Ağustos 2022, Çarşamba günü Resmi Gazete ’de yayınlanan " YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AİT BİRİMLERDE GÖREVLİ SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR NEDENİYLE YAPILACAK HUKUKİ YARDIMIN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK" hakkında Hukuk Büromuzun bilgi notunu ve Yönetmelik linkini aşağıda bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla,

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu

 

31 Ağustos 2022 günü,  Yükseköğretim Kurumu tarafından Sağlık çalışanlarının şiddete uğraması halinde vermesi gereken hukuki desteğe ilişkin kuralları içeren Yönetmelik Resmi Gazete'de  yayımlanmıştır.

Yönetmelik Devlet ve Vakıf Üniversitelerini kapsamaktadır.  

Hukuki destek, Üniversitelerin Hukuk Müşavirlikleri tarafından, saldırının sağlık hizmeti sunumu sırasında ya da bu görevle bağlantılı olarak yapılması halinde verilecektir.

Hukuki destek olayla ilgili  ceza soruşturması ve yargılama sırasında verilecektir. Hukuki taleplere ilişkin bir destek verilmeyecektir.

Saldırının, birim yöneticileri tarafından, hukuki desteği verecek olan hukuk müşavirliğine bildirilmesi, kendiliğinden öğrenilmesi ya da mağdurun bildirmesi halinde,  üniversite hukuk müşavirleri vekalet aranmaksızın ceza soruşturması ve kovuşturmasında mağdurun vekili olarak işlem yapmaya yetkilidir.

Üniversite hukuk müşavirinin, soruşturma aşamasında  mağdura talebini sorması, mağdur istemiyor ise  ya da sonradan talebini geri çekmesi halinde hukuki destek vermeyi sonlandırması gerekmektedir.

Esasen mağdur hukuki desteği kabul etmese bile, kurumların, sağlıkta şiddet nedeniyle sağlık hizmetleri aksadığı ve kurumlar hizmeti yürütemediği için her koşulda kamu hizmetinin verilmesinin engellenmesi yönünden şiddetle ilgili soruşturma ve kovuşturmalara katılması gerektiği düşünülmektedir. 

Yönetmelik linki:

www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/08/20220831-2.htm

TDD Hukuk Bürosu