Hukuka Aykırı Sertifikalı Etkinlikler Hk. Gelişmeler-Bilgi Notu

Derneğimiz, uzun süredir hukuka aykırı sertifikalı eğitimlerin engellenmesi ile ilgili girişimlerde bulunmaktadır. Aynı konuda Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği ile de zaman zaman ortak mücadele vermekteyiz. Bu çabaların sonucu olarak; Sağlık Bakanlığı medikal estetik alanında sertifikalı eğitim düzenlenmesinin hukuken mümkün olmadığını, üniversitelerin de sertifikalı eğitim düzenlemeden önce Bakanlığın sertifikalı eğitim düzenlenebilecek alanlara ilişkin listesine dikkat etmesi gerektiğini belirttiği bir genelge yayımlanmıştır.

Aşağıdaki linklerde;  Hukuka aykırı sertifikalı etkinlikler hakkında gelişmelere dair “Bilgi Notu”, “Yazışmalar” ve “Medikal Estetik Sertifikaları Hakkında Genelge” dosyalarını bilgilerinize sunarız.

Yasal dayanağı olmayan bu kursların takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Yazışmalara ulaşmak için tıklayınız.

Medikal Estetik Sertifikaları Hakkında Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.