Amacımız

 1. Deri ve zührevi hastalıklar uzmanlarının mesleki çalışmalarını ilmi ve hukuki yönden destekleyen ve savunan bir organ olmak,

 2. Meslektaşlar arasındaki bağları kuvvetlendirmede birleştirici bir unsur olmak ve bunun için sosyal toplantılar, geziler, yurt içi kongreler tertip etmek,

 3. Deri ve zührevi hastalıkların sebeplerinin medikal ve sosyal cephesi üzerine incelemeler yapmak ve bu alanda diğer dernek ve kuruluşlarca yapılan çalışmaları desteklemek,

 4. Sosyal ve bilimsel alanda deri ve zührevi hastalıklarla mücadele ve bunların topluma zararları hakkında propagandalar yapmak ve konferanslar tertip etmek,

 5. Deri ve zührevi hastalıklar alanında başarılı çalışmaları kabul edilenleri maddi ve manevi olarak teşvik etmek,

 6. Yurt içindeki deri ve zührevi hastalıklar alanında çalışan derneklerini desteklemek, aralarındaki işbirliği ve yardımlaşmayı sağlamak bakımından, hükümet merkezinde ve diğer yerlerde olan işlerini takip etmek ve sonuçlandırmak,

 7. Lüzumlu yerlerde deri ve zührevi hastalıklar dernekleri kurulmasını, onların teşkilatlanmasını ve gelişmesini sağlamak,

 8. Deri ve zührevi hastalıklar konusunda çalışan derneklere her türlü teknik ve maddi yardım yapmak ve çalışma programları hazırlamak. Derneklerin kuracağı müesseseler, tatbik edecekleri projeler hakkında tavsiyelerde bulunmak, onlara öncülük etmek,

 9. Halk sağlığı konusundaki çalışmaları desteklemek, bu alanda hükümet ve sağlık kurumlarıyla işbirliği yapmak, onlara yardım etmek,

 10. Yerli, yabancı ve uluslararası alanda deri ve zührevi hastalıklar konusunda çalışan kuruluşlarla ilişkiler kurmak, bu alanda topluluklarda, kongre ve konferanslarda deri ve zührevi hastalıklar derneklerini temsil etmek ve mahalli dernekler ve ilgili kuruluşların buralara temsilci göndermelerini tavsiye ve teşvik etmek

 11. Deri ve zührevi hastalıklar personeli yetiştirmek ve personeli olgunlaştırmak için gerekli girişimleri yapmak, tesisler kurmak ve yürütmek; bu alanda Sağlık Bakanlığı, ilgili bakanlıklar ve diğer kuruluşları desteklemek ve onlarla işbirliği yapmak.