Uyuz Tanı ve Tedavi Rehberi

Özellikle son yıllarda hem Türkiye’de hem de dünya genelinde uyuzun görülme sıklığında belirgin bir artış söz konusudur. Hastalık geniş popülasyonları etkileyerek hem bireysel hem de toplumsal düzeyde önemli bir halk sağlığı problemi haline gelmiştir.  Uyuz hastalığının tanı ve tedavisine ilişkin bu rehber, Türkiye’nin farklı bölgelerinden deneyimli dermatoloji, parazitoloji, entomoloji, pediatri, farmakoloji ve halk sağlığı uzmanları tarafından Delphi metodu ile oluşturulmuş bir  uzlaşı metnidir. Bu metin Türkiye'de farklı klinik varyantlardan uyuz vakalarının tanı ve tedavisine yönelik yaklaşımlar tanımlamaktadır. Bu yaklaşımlar önerilirken, yazarların klinik deneyimleri, farklı ülkelerden daha önce yayınlanmış rehberler ve şimdiye kadar yapılmış sınırlı sayıda randomize kontrollü araştırmalar temel alınmıştır. Uyuzun tanı ve tedavisine yönelik klinik uygulamalar ve yaklaşımlar mümkün olduğunca basit ve pratik algoritmalar üzerinden verilmeye çalışılmıştır.

 

Yazıyı PDF formatında indirmek için tıklayınız.