Behçet Hastalığı

 

Yürütme Kurulu

Adı Soyadı Görevi
Dr. Erkan ALPSOY Başkan
Dr. Göknur KALKAN Sekreter
Dr. Günseli ÖZTÜRK Üye
Dr. Şebnem AKTAN Üye
Dr. Zennure TAKCI Üye
Dr. Selda Pelin KARTAL Yedek Üye
Dr. Mehmet MELİKOĞLU Yedek Üye