Büllü Hastalıklar

 

Yürütme Kurulu

Adı Soyadı Görevi
Dr. Mehmet Salih Gürel Başkan
Dr. Aslı Bilgiç Sekreter
Dr. Soner Uzun Üye
Dr. Savaş Yaylı Üye
Dr. Ekin Şavk Üye
Dr. Esra Koku Aksu Yedek Üye
Dr. Bilgen Erdoğan Yedek Üye
Dr. Zafer Türkoğlu Yedek Üye