Büllü Hastalıklar

 

Yürütme Kurulu

Adı Soyadı Görevi
Dr. Ekin Şavk Başkan
Dr. Esra Koku Aksu Sekreter
Dr. Soner Uzun Üye
Dr. Savaş Yaylı Üye
Dr. Mehmet Salih Gürel Üye
Dr. Emel Bülbül Başkan Üye
Dr. Şebnem Aktan Yedek Üye
Dr. M. Kamil Mülayim Yedek Üye