Geriatrik Dermatoloji

Yürütme Kurulu

Adı Soyadı Görevi
Dr. Ümit TURSEN Başkan
Dr. Özge ZORLU Sekreter
Dr. İsa AN Üye
Dr. Abdullah DEMİRBAŞ Üye
Dr. Özge Sevil KARSTARLI BAKAY Üye
Dr. Andaç SALMAN Üye
Dr. Berna SOLAK Üye
Dr. Selami Aykut TEMİZ Üye
Dr. Seçil VURAL Üye
Dr. Serkan YAZICI Üye