TTB-UDEK

TTB-UDEK Çalışma Grupları Temsilcilerimiz 2014


Çalışma Grubu

Temsilci

Adı Soyadı

E-posta

Asistan ve Genç Uzman Hekimler

Asil

Arzu Karataş

arzukrts@yahoo.com

Yedek

Fatma Pelin Cengiz

fpelinozgen@hotmail.com

ATUB-TTBTemsilciliği ve Uzmanlık Dernekleri ATUB Temsilcileri

Asil

Nilsel İlter

 

nilsel@gazi.edu.tr

Bilimsel Araştırma

Asil

Osman Köse

drokose@yahoo.com.tr

E-sağlık

Asil

Başak Yalçın

yalcinbasak@yahoo.com

Etik Çalışma

Asil

Teoman Erdem

 teomane@sakarya.edu.tr

Medya ve İletişim

Asil

Emel Erdal Çalıkoğlu

emelcalikoglu @hotmail.com

İlaç ve Teknoloji

Asil

Güneş Gür Aksoy

gunesgur@gmail.com

Sağlıkta İnsangücü Planlaması

Asil

Müge Güler Özden

mgulerozden@hotmail.com

Sağlık Hizmetlerinin İyileştirilmesi

Asil

Akın Aktaş

akaktas@hotmail.com

Sürekli Tıp Eğitimi –Sürekli Mesleki Gelişim

Asil

Mukadder Koçak

mukadderkocak@gmail.com

Toplum Sağlığını Geliştirme

Asil

Deniz Seçkin

denizs@baskent-ank.edu.tr

 


TTB-UDEK Çalışma Grupları Genel Kurulu Yapıldı...

TTB-UDEK Çalışma Grupları Genel Kurulu 22.12.2012 tarihinde İzmir’de yapıldı. Altı farklı konuda sürdürülen çalışma gruplarına Türk Dermatoloji Derneği de katkıda bulunmuştur. Çalışma grupları raporları aşağıdadır.
Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla.

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu


Toplum Sağlığını Geliştirme Çalışma Grubu
Etik Çalışma Grubu
STE/SMG Çalışma Grubu
Asistan ve Genç Uzman Hekimler Çalışma Grubu
İlaç ve Teknoloji Çalışma Grubu


Çalışma Grubu Raporları

Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurultayı Sürekli Mesleki Gelişim Çalışma Grubu raporu
Sağlık Çalışanlarının Sağlığı ile Toplantı Raporu Ocak 2014
Sürekli Eğitim Raporu
İlaç Teknolojileri Grubu Raporu
Sürekli Tıp Eğitimi-Sürekli Mesleki Gelişim Çalışma Grubu Raporu
Şeflik Sınavı Çalışma Grubu Raporu
 E-Sağlık Çalışma Grubu Raporu
 TTB-UDEK Etik Çalışma Grubu 10 Aralık 2010 Etkinlik Raporu
 TTB-UDEK Toplum Sağlığını Geliştirme Çalışma Grubu Toplantı Raporu


TTB-UDEK Çalışma Grupları Etkinliği

10-12 Aralık tarihinde gerçekleştirilen XVI. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayında 10 Aralık tarihinde düzenlenen "TTB-UDEK Çalışma Grupları Etkinliği"ne aşağıda isimleri yazılan temsilcilerimiz katılmıştır.
 
Etik Çalışma Grubu:  Prof. Dr.Oktay Taşkapan
İlaç ve Teknoloji Çalışma Grubu:  Doç.Dr.Ahu Birol
Sürekli Tıp Eğitimi –Sürekli Mesleki Gelişim Çalışma Grubu:  Doç.Dr. Emek Kocatürk
ATUB-TTB Temsilciliği ve Uzmanlık Dernekleri ATUB Temsilcileri Toplantısı:  Prof. Dr. Oktay Taşkapan
Toplum Sağlığını Geliştirme Çalışma Grubu:  Doç.Dr.Gonca Gökdemir
E-Sağlık Çalışma Grubu:  Doç.Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu
Asistan ve Genç Uzman Hekimler Çalışma Grubu:  Dr. Arzu Karataş
Şef ve Şef Yardımcılığı Sınav ve Atamaları ile ilgili Çalışma Grubu:  Doç.Dr.Tuğba Rezan Ekmekçi
 

TTB-Etik Bildirgeleri Kitabı

 Kitaba ulaşmak için tıklayınız
 


TTB-UDEK VII. Genel Kurul Toplantısı Raporu

Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) tarafından, İzmir Tabip Odası ve Ege Üniversitesi’nin ev sahipliğinde -6 Aralık 2009 tarihlerinde İzmir’de düzenlenmiş olan XV. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı (TUEK)’nın birinci gününde (4 Aralık 2009) TTB-UDEK Çalışma Grupları VII. Genel Kurulu toplantısı gerçekleşmiştir.

 Rapora ulaşmak için tıklayınız


TTB-UDEK Çalışma Grupları

Sıra No İsim Konum Cep Telefonu Numarası
1 Yard.Doç.Dr. Savaş Yaylı Etik Çalışma Grubu || Yedek Üye 0505 540 8505
2 Yard.Doç.Dr. Müge Güler Özden Bilimsel Araştırmalar || Yedek Üye 0532 4068600
3 Uzm.Dr. Emek Kocatürk Göncü Sürekli Tıp Eğitimi || Asıl Üye  
4 Prof.Dr. Deniz Seçkin Toplum Sağlığını Geliştirme || Asıl Üye 0532 245 8109
5 Prof.Dr. Akın Aktaş Sağlık Hizmetleri İyileştirme || Asıl Üye || YK Üyesi 0532 567 1155
6 Doç.Dr. Yelda Karıncaoğlu İnsangücü Planlaması || Asıl Üye 0532 525 6135
7 Doç.Dr. Sezai Şaşmaz Etik Çalışma Grubu || Asıl Üye 0532 660 1235
8 Doç.Dr. Osman Köse Bilimsel Araştırmalar || Asıl Üye 0537 983 7673
9 Arş.Gör. Mehmet Melikoğlu İnsangücü Planlaması || Yedek Üye 0532 461 8742
10 Uzm.Dr. Muzaffer ŞAHİN Şiddete Karşı Sıfır Tolerans || Asıl Üye 0532 3661423