Dermatolojide Yaşam Kalitesi Ölçme ve Değerlendirme Çalışma Grubu

Yürütme Kurulu

Adı Soyadı Görevi
Dr. Serap Öztürkcan  Başkan
Dr. Duygu Yamen Sekreter
Dr. Dr. Mehmet Salih Gürel Üye
Dr. İlkin Zindancı Üye
Dr. Vefa Aslı Erdemir Üye
Dr. Ayşe Esra Koku Aksu Yedek Üye
Dr. Sümeyre Seda Ertekin Yedek Üye
Dr. Hasan Aksoy Yedek Üye