Yaşam Kalitesi

Yürütme Kurulu

Adı Soyadı Görevi
Dr.Dr. Serap Öztürkcan  Başkan
Dr.Mehmet Salih Gürel Sekreter
Dr. M.Turhan Şahin Üye
Dr.İjlal Erturan Üye
Dr.Enver Turan Üye
Dr.Ekin Şavk Yedek Üye
Dr.Şule Afşar Yedek Üye