Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı


 

Anabilim Dalı/Klinik Adı 

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar AD AYDIN

Web sitesi

http://www.akademik.adu.edu.tr/ad/med/dermatoloji

Telefon/fax

256- 4441256

e-posta

 

Adres Bilgileri

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar AD Merkez Kampüsü Aytepe Mevkii PK:09100
Aydın - Türkiye

Anabilim Dalı Başkanı/Klinik Sorumlusu

Prof. Dr. Neslihan Şendur

Öğretim Üyesi Kadrosu

Prof. Dr. Neslihan Şendur
Prof. Dr. F. Göksun Karaman
Prof. Dr. Ekin Şavk
Prof. Dr. Kübra Eren Bozdağ
Doç. Dr. Meltem Uslu
Yrd. Doç. Dr. Münevver Güven

Başasistan kadrosu

-

Uzman Kadrosu

-

Araştırma görevlisi/Asistan kadrosu

Araş.Gör.Dr. Gizem YAĞCIOĞLU (TUS)
Araş. Gör. A. Erdal Topan (TUS)
Araş. Gör. Özlem Büyükpapuşçu (TUS)

Şu ana kadar uzmanlık alan hekim sayısı

16

Anabilim Dalımızdan uzman olanlar

Uzm.Dr. Hüseyin BAŞAR (Mart 2002)
Uzm.Dr. Ülkü AKYILDIZ (Ekim 2002)
Uzm.Dr. Melahat ERKEK (Haziran 2003)
Uzm.Dr. Esra ŞAHİNKARAKAŞ ÇARMAN (Temmuz 2003)
Uzm.Dr. Meltem ÖZDOĞAN USLU (Haziran 2004)
Uzm.Dr. Gökhan USLU (Kasım 2004)
Uzm.Dr. Ersin DEMİRAY KAPLAN (Mart 2006)
Uzm.Dr. Osman TUNA (Kasım 2007)
Uzm.Dr. Aypınar KOLAY (Eylül 2008)
Uzm.Dr. Eylem ŞAHİN (Şubat 2009)
Uzm.Dr. Melek Nagehan SANİÇ (Haziran 2009)
Uzm.Dr. Arzu GÖRGÜLÜ ERASLAN (Ekim 2010)
Uzm.Dr. Murat HARBUTLUOĞLU ( Temmuz 2010)
Uzm.Dr. Nilgün KÜÇÜKAYDOĞAN (Mart 2012)
Uzm. Dr. Hasip Karakuş (Temmuz 2013)
Uzm. Dr. Serkan Demirkan (Kasım 2013)

Tarihçe

Anabilim Dalımız 1994 yılında Tıp Fakültemizin kuruluşu ile beraber oluşturulmuştur.1996 yılında poliklinik ve kliniklerimiz hizmete girmiş, 1998 yılında ilk Araş. Görev. Bölümümüzde eğitimine başlamıştır. Yeni hastane binamızın tamamlanması ile 2010 yılından itibaren çalışmalarımızı yeni klinik ve polikliniklerimizde yürütmekteyiz.

Vizyon-Misyon

Ortak amacımız çağdaş, yeterli fiziksel ve entellektüel donanıma sahip, ulusal ve uluslararası ortamlarda olumlu yönleri ile kendinden söz ettiren, uyum içinde çalışan bir Anabilim Dalı olarak; yeterli bilgi ve beceri donanımına sahip, deontoloji ve hasta haklarına saygılı hekimler, dermatoloji uzmanları ve akademisyenler yetiştirebilmektir.
Misyonumuz ulusal ve uluslararası dermatoloji alanında seçkin bir yer edinmek ve aynı zamanda tüm tıp camiasınca dermatoloji biliminin anlam, önem ve yerinin kavranıp benimsenmesini sağlamaktır.
Bu misyonumuz doğrultusunda tüm uzmanlık öğrencilerimizin ulusal bilimsel toplantılara ve uluslararası deneyim kazandırıcı faaliyetlere katılımlarını destekleyici olmaya azami gayret göstermekteyiz.

Hizmetler

 

Poliklinik

Genel poliklinikte yeni başvuran ve kontrol randevusu verilen hastaların sorumlu öğretim üyesi kontrolünde muayene ve izlemleri yapılmaktadır.

Servis

Yeni hastane binasında toplam 8 yataklı 4 hasta odası, girişim ünitesi, hasta tedavi ünitesi ( Banyo ve Galvanoterapi uygulama ünitesi) seminer salonu, asistan doktor odası bulunmaktadır.

Özel/YanDal poliklinikleri

Özel polikliniklerinde hasta randevuları birimimiz tarafından verilmekte ve sorumlu öğretim üyesi kontrolünde hastaların muayene ve izlemleri yapılmaktadır.

Girişim Biriminde kriyoterapi, elektrokoterizasyon, intralezyonel enjeksiyon, abse açımı, pansumanlar, insizyonel, eksizyonel ve punch biyopsiler ve mikotik inceleme yapılmaktadır.

Fototerapi Biriminde lokal ve sistemik fototerapi ile fotodiagnostik işlemler gerçekleştirilmektedir.

Allerji Polikliniğinde kontakt dermatit ön tanısı olan hastalara deri yama testi yapılmakta olup, hastalar test sonuçlarına göre bilgilendirilmektedir.

Akne Takip Polikliniğinde verilen tedavi nedeniyle takibi gereken hastalar izlenmektedir.

Behçet Hastalığı Takip Polikliniğinde genel polikliniğe başvurarak Behçet hastalığı tanısı alan hastaların izlemleri yapılmaktadır.

Kozmetoloji Polikliniğinde kimyasal peeling, Botilinum toksin A ve dermal iğneleme tedavileri yapılmaktadır. Cilt nemi ve yağlılık derecesi gelişmiş araştırma laboratuarlarında kullanılan MPA cihazı ile ölçülmekte ve hastalara günlük deri bakımları ile ilgili bilgilendirme yapılmaktadır.

Lazer Ünitesi; Bölümümüzde Erbium YAG ve ND:YAG lazerleri kullanılmakta olup, hastaların tedavi izlemleri yapılmaktadır.

Nevus İzlem Polikliniğinde bilgisayarlı dermatoskopi cihazı ve el dermatoskopu kullanılmaktadır.

Pediatrik Dermatoloji Polikliniğinde pediatrik yaştaki dermatoloji hastaları görülmekte tedavi ve izlemleri yapılmaktadır.

Psoriasis Takip Polikliniğinde psoriasis tanılı hastalarının, tedavi ve izlemleri belirli aralıklarla yapılmaktadır.

Klinikte mevcut cihazlar

Elektrokoter, kriyoterapi, galvanoterapi cihazları, radyocerrahi ünitesi, bilgisayarlı ve el dermatoskopları, mikroskop, UVA ve dar bant UVB verebilen UV kabini, lokal ve tarak UVB ve UVA cihazları, deri tipi tayini yapan MPA5 cihazı, ND:YAG ve ER:YAG lazer sistemleri