Behçet Hastalığı Hasta Bilgilendirme Broşürü

Değerli Meslektaşlarımız,

Behçet Hastalığı Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “Behçet Hastalığı Hasta Bilgilendirme Broşürü” basılmıştır. Broşürün pdf haline http://turkdermatoloji.org.tr/media/files/file/behcet_cg/BehcetHastalariniBilgilendirmeFormu_yeni.pdf adresinden ulaşabilirsiniz. İsteyen kliniklerimize sekreterya@turkdermatoloji.org.tr adresine mail göndermeleri halinde broşür posta ile de gönderilecektir.

Saygılarımızla,

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu