Pandemi nedeni ile yaşanan olağanüstü süreç içerisinde derneklerin ulusal kongreleri hk.

Değerli Üyelerimiz,

TTB-UDEK tarafından gönderilen "Pandemi nedeni ile yaşanan olağanüstü süreç içerisinde üye derneklerimizin ulusal kongreleri" hakkındaki yazıyı, ilgili ekleri ve anket linkini bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu

Ek: http://turkdermatoloji.org.tr/anket

Ek: TTB-UDEK yazısı

Ek: HASUDER görüşü

Ek: Hukuki görüşler