Akne

Yürütme Kurulu

Adı Soyadı Görevi
Dr. Ayşe Serap Karadağ Başkan
Dr. Aysun Şikar Aktürk Sekreter
Dr. Göknur Kalkan Üye
Dr. Ayten Ferahbaş Üye
Dr. Zennure Takcı Üye
Dr. Hayriye Sarıcaoğlu Yedek Üye
Dr. Hamdi Özcan Yedek Üye
Dr. Filiz Topaloğlu Yedek Üye