Akne ve Rozase

Yürütme Kurulu

Adı Soyadı Görevi
Ayşe Serap Karadağ Başkan
Ömer Kutlu Sekreter
Göknur Kalkan Üye
Melek Aslan Kayıran Üye
Asude Kara Polat Üye
Nurşad Çiftçi Yedek Üye
Kıymet Handan Kelekçi Yedek Üye