Tırnak Hastalıkları

 

Yürütme Kurulu

Adı Soyadı Görevi
Dr. Vefa Aslı Erdemir Başkan
Güldehan Atış Sekreter
Dr. Sezgi Sarıkaya Solak Üye
Aslı Bilgiç Üye
Dr. Öğr. Üyesi Ozan Erdem Üye
Doç. Dr. Esra Saraç Yedek Üye
Dr. Öğr. Üyesi Gaye Güldiken Doğruel Yedek Üye
Dr. Çiğdem Oba Yedek Üye