Sık Sorulan Sorular

Tedavi Yetkilerine dair yasa maddesine nasıl erişebilirim?

Güzellik uzmanları hangi iş ve işlemleri yapabilir?

Yönetmeliğe göre güzellik salonlarında güzellik uzmanları tarafından kullanılabilecek cihazlar nelerdir?

Hekim istihdam eden "Güzellik Merkezi" hangi işlemleri yapabilir?

Mezoterapi uygulamalarını kimler yapabilir?

Lazer Epilasyon güzellik salonlarında uygulanabiliyor mu?

Güzellik salonlarında lazer epilasyon işlemi yapılabilir mi?

Muayenehanelerde dolgu ve botoks yapılabilir mi?

Epilasyon işlemi lazer işlemi değil mi?

Lazer Epilasyon güzellik salonlarında uygulanabiliyor mu?

IPL cihazları güzellik salonlarında kullanabilir mi?

Güzellik salonları hekim ile birlikte hangi işlemleri yapabilir?

Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirme Yükümlülüğünün dayanağı nedir?

Meslek icrası sırasında cinsel bir suçun işlendiğine ilişkin bir belirtiyle karşılaşırsak nasıl bir yol izlemeliyiz?

Cinsel suçlar dışında çocuklara yönelik ne tür durumlarda yetkili makamlar haberdar edilmelidir?

Bildirdiğim suçun yargı mercilerince araştırılması sonucunda suçun oluşmadığı kanaatine varılırsa ya da yargılama sonucunda beraat kararı çıkarsa hukuki bir yaptırımla karşılaşır mıyım?

Dermatoloji uzmanları acil nöbeti tutmak zorunda mıdır?

Dermatoloji uzmanları acil branş nöbeti tutmak zorunda mıdır?

Dermatoloji uzmanları acil branş havuz nöbeti tutmak zorunda mıdır?

Mavi Kod Nöbetinin Hukuksal Dayanağı Nedir? Dermatoloji Uzmanları Bu Nöbeti Tutmak Zorunda Mıdır?

Diod lazer cihazları tıbbi cihaz kapsamında mıdır? Hekim dışında kişiler kullanabilir mi ?

Güzellik salonlarında foto epilasyon cihazları (IPL – Intensepulsedlight) bulundurulup kullanılabilir mi? Hukuksal düzenlemelerde son durum nedir?

Dermatoloji/PREC uzmanı ve hatta hekim dahi olmayan kişilerce dolgu, botoks, saç ekimi gibi tıbbi girişimler yapılmakta ve/veya eğitimler verilmektedir. Bunu durdurmak için ne yapabiliriz?

Muayenehanemde lazer cihazları ile işlem yapabilir miyim? Dolgu-botoks işlemlerinin yapılmasının önünde herhangi bir hukuki engel var mıdır? İl Sağlık Müdürlükleri tarafından Ek-13 sayılı çizelgede yer almayan işlemleri yapamayacağım söylenmekte, bu doğru mudur?