Muayenehanelere Gönderilen Yazı Hk.

Değerli Üyelerimiz,

Üyelerimizden gelen başvurularda, İl Sağlık Müdürlüklerine CİMER yoluyla yapılan isimsiz ya da herhangi bir bilgi/belge sunulmaksızın yapılan şikayetler sonucunda muayenehanelerine sürekli olarak denetimlere gelindiği, bu denetimler sonucunda muayenehanedeki tıbbi cihaz ve malzemelerin tespiti yapılarak bu cihaz ve malzemelerin hangi amaçla kullanıldığına ilişkin savunmalarının istendiği öğrenilmiştir. TDDYK bu durumda olan meslektaşlarımıza yardımcı olabilmek için hukuk büromuz ile beraber örnek bir itiraz dilekçesi hazırladı. Ayrıca muayenehanelerde yapılacak işlemler hakkında Eylül ayındaki itirazımızdan sonra Sağlık Bakanlığı’na yeniden başvuruda bulunduğumuzu bilgilerinize sunarız.

İtiraz dilekçesine, dilekçe eklerine ve Sağlık Bakanlığı başvuru dilekçesine ekli dosyadan ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, hepinize iyi çalışmalar dileriz.

Saygılarımızla 

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu

EK: İtiraz Dilekçesi

EK: Sağlık Bakanlığı Başvuru Dilekçesi

EK: EK-1

EK: EK-2a

EK:EK-2b

EK: EK-3

EK:EK-4

EK:EK-5