Saç Hastalıkları

Yürütme Kurulu

Dr. Nilgün Şentürk Başkan

Dr. Tülin Güleç Sekreter

Dr. Özlem Dicle

Dr. Güneş Gür Aksoy

Dr. Ekrem Civas